Als je geen frame ziet, klik dan hier voor de complete site

Natuurgebieden  Natuurgebieden in de Kop van Noord Holland.

Zo op het eerste oog lijkt De Noordkop niet echt spectaculair. Het vlakke landschap wordt gedomineerd door uitgestrekte polders en akkers. In het voorjaar kunnen we nog genieten van de uitbundige kleuren in de bollenvelden, maar de rest van het jaar levert De Noordkop een nogal eentonig beeld. Toch zijn strand en duinen altijd dichtbij. Zelfs de Waddenzee ligt om de hoek. En ook tussen de polders zijn kleine natuurgebieden te ontdekken. Gebieden die vooral in trek zijn bij vogels. Want De Noordkop is bovenal een buitengewoon rustig gebied, dat zich niets aantrekt van het hectische leven elders.
Er zijn genoeg mooie natuurgebieden voor de natuurliefhebbers:
* Het Zwanenwater;
* Het Noordhollands Duinreservaat, De Huisduinerpolder, Het Balgzand, MariŽndal, Het Nollenland bij Abbestede, Het Hoekje, twee eeuwenoude eendenkooien: ít Zand en Oudesluis, Kooibosch en Luttickduin, Het Wildrijk.
Klik HIER voor een plattegrond van de gebieden.
* Verder zijn er natuurlijk ook het Nationaal Park Texelse Duinen, Duinen bij Den Helder, Noordduinen, Pettemerduinen, en de Schoorlse Duinen, waarvan Klimduin een onderdeel is.
* Natuurlijk mogen we de wadden niet vergeten waar excursies worden verzorgd.
* Onderaan de pagina vindt u een overzicht van vogelrijke terreinen die goed bereikbaar zijn.

Klik hierboven een naam aan en u leest een korte introductie van het door u gekozen gebied. Klik op INFO voor meer informatie omtrent het gebied, excursies, etc.

Het Zwanenwater    

In de duinen iets ten zuiden van Callantsoog bevindt zich het Natuurreservaat "Het Zwanenwater".
Zwanenwater
Een 580 ha groot prachtig duingebied met 2 grote duinmeren, moerassen, vijvers, heide en een bos. Het Zwanenwater is vooral bekend om de lepelaarskolonie. Bovendien zijn er vele bijzondere planten zoals wilde orchideeŽn, bloemen en kruiden en het is een broedplaats voor meer dan 70 vogelsoorten. In dit gebied zijn 2 wandelroutes uitgestippeld. In de maanden mei tot en met begin augustus worden diverse excursies onder leiding van een gids georganiseerd. Tijdens zo'n Ďduinsafarií verlaat u de paden. Met de boswachter struint u op plekken die anders niet toegankelijk zijn. Dit natuurreservaat wordt beheerd door Natuurmonumenten. Al 15 jaar vindt in Callantsoog de poŽzieroute plaats. Deze fiets- of wandelroute voert langs mooie plekjes en tegelijkertijd kan men genieten van prachtige gedichten, die her en der verspreid op borden zijn aangebracht.
INFO 1 / INFO 2


Het Noordhollands Duinreservaat     

Het Noordhollands Duinreservaat is zo'n 5.300 hectare groot en daarmee een van de grootste natuurgebieden in ons land. Het gebied is 20 kilometer lang, gemiddeld 2,5 km breed en strekt zich uit van het dorp Wijk aan Zee tot aan de Schoorlse Duinen. Elke kilometer in het gebied is weer anders, met specifieke planten- en diersoorten.
INFO


De Huisduinerpolder     

De Huisduinerpolder is een kleine, drassige polder (9 hectare) tussen de volkstuinen, de bebouwing, de zeedijk en het kolossale Fort Erfprins. De polder is ontstaan door de aanleg van een dijk tussen Huisduinen en Den Helder. De polder is gedeeltelijk toegankelijk via de bewandelbare Grasdijk en is goed te overzien vanaf de dijk van de Helderse Zeewering. Er is een informatiepaneel en een observatiepunt. Vanaf de Zeewering heb je een mooie uitkijk over de Razende Bol. U kunt een bezoek brengen aan vuurtoren Lange Jaap, de hoogste vuurtoren van Nederland. Manege Bruin (ten noorden van de vuurtoren) organiseert strandritten te paard. Telefoon: 0223 - 614 094.
INFO


Het Balgzand     

Sinds 1997 wordt het oude dijkmagazijn ít Kuitje bij Den Helder gebruikt voor diverse activiteiten op en rond Balgzand. Op de tweede zondag van de maanden april tot en met oktober is Natuurinformatiecentrum Balgzand open. Er is een tentoonstelling, een diapresentatie en aquaria met wadbeestjes. Bij voldoende belangstelling zijn er dan ook wad- of vogelexcursies.
INFO 1 / INFO 2 / INFO 3


MariŽndal     

Op 9 december 2005 is gestart met ťťn van de grootste natuurontwikkelingsprojecten in Nederland: 53 hectare bollengrond in de polder Het Koegras werd omgetoverd tot natuurgebied compleet met lage duintjes, duingraslanden, een stromende duinrel, een grote plas, een uitkijkpunt en allerlei waterpartijen. Het gebied heet (Nieuw) MariŽndal en is onderdeel van het Duinzoomplan bij Den Helder.
INFO


Het Nollenland bij Abbestede     

Het Nollenland bij Abbestede ligt tussen Callantsoog en Groote Keeten en is eigendom van Landschap Noord-Holland. Het gebied is een soort overgangszone tussen de duinen en het akkerland en wordt gekenmerkt door kleine, golvende duintjes. Omdat de meeste nollen in Noord-Holland (restanten van loopduinen die naar het achterland waren geblazen) in de loop der tijd zijn afgegraven, is de 750 meter lange duinenreeks bij Abbestede van grote landschappelijke waarde.
INFO


Het Hoekje     

Het Hoekje (eigendom van Staatsbosbeheer) ligt langs het Noordhollands Kanaal even ten noorden van Ďt Zand. Het is een van die verrassende bosjes te midden van het kale bollenland. Omdat het de enige natuur is in de wijde omtrek, zit er van alles. Het is een toevluchtsoord voor zangvogeltjes en een hele reeks dieren.
INFO


Twee eeuwenoude eendenkooien: ít Zand en Oudesluis     

In de Zijpepolder en Hazepolder liggen twee eeuwenoude eendenkooien: ít Zand en Oudesluis. De eendenkooi ten noordoosten van het dorp ít Zand (35 hectare) is tijdens het zomerseizoen regelmatig opengesteld voor publiek. Een mooie kans om kennis te maken met het oude en geheimzinnige eendenkooibedrijf. De eendenkooi is in de jaren '80 gerestaureerd en als echte demonstratiekooi ingericht. Gevangen eenden worden voor wetenschappelijk onderzoek geringd en weer losgelaten. Vanuit de observatiehut bij de kooiplas kunnen de vogels van dichtbij bekeken worden. Bij de kooi ligt een bezoekerscentrum, dat voor en na de rondleidingen open is (ook toegankelijk voor mindervalide personen).
INFO 1 / INFO 2


Kooibosch en Luttickduin     

Zoals de naam al aangeeft is het Kooibosch een oude eendenkooi. Het ligt aan de oostkant van Callantsoog en is handen van Staatsbosbeheer. De plas is ontstaan bij een dijkdoorbraak rond 1600, waaromheen een bos werd aangelegd. De vangarmen van de eendenkooi zijn nu grotendeels dicht gegroeid. Het Luttickduin is vrij toegankelijk voor bezoekers. Het Kooibos daarentegen kan alleen bezocht worden tijdens excursies. Langs en deels door het gebied loopt de Jeweldijk, die vrij toegankelijk is voor fietsers en wandelaars.
INFO 1 / INFO 2


Het Wildrijk     

Het Wildrijk is een van de weinige loofbossen in de omgeving. Het bos temidden van het open bollenland van de Zijpe en Hazepolder, tussen de plaatsen Sint Maartensvlotbrug en Sint Maartenszee.
INFO 1 / INFO 2


Nationaal Park Texelse Duinen     

Nationaal Park Duinen van Texel beslaat grofweg het hele Texelse duingebied, inclusief zandplaat De Hors, de Texelse bossen en De Slufter.
kaart van Texel

Het duingebied van Texel is een afwisselend landschap met veel natte duinvalleien tussen droge duinen, bossen, heidevelden, kwelders en een uitgestrekte strandvlakte. Vele soorten planten en dieren hebben in dit gevarieerde gebied hun plek gevonden. De weidsheid van zee en strand, de beslotenheid van bossen en het uitgestrekte duinlandschap maken van Nationaal Park Duinen van Texel een prachtig gebied om te bezoeken en een waardevol gebied om te beschermen.
INFO 1 / INFO 2 / INFO 3


Duinen bij Den Helder     

Den Helder is erg aktief met ecologisch beheer van de eigen natuurgebieden en daarom met verschillende projecten nationaal en internationaal voortrekker. Een voorbeeld hiervan is het Duinzoomplan. Dat is een initiatief om de westelijke duinen meer te beschermen door aan de binnenduinrand ruimte te creŽren voor natuurbehoud en natuurrecreatie. Gestreefd wordt verschillende kenmerkende natte en droge natuurgebieden te ontwikkelen, waarin deels vrij gewandeld kan worden.
kaart van duinen bij Den Helder
Klik op de kaart voor een vergroting.

Grafelijkheidsduinen is een 80 ha, prachtig duingebied met weilanden omzoomd door hogere duinen en een lager gelegen natte duinvallei. Donkere Duinen is 52 ha, Duinbos. Drukbezocht gemeentelijk natuurgebied waarin geprobeerd wordt geleidelijk de oorspronkelijke vegetatie te herstellen. Het gebied is toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Verder aanwezig: een hertenkamp, picknickplaatsen, kinderboerderij.
INFO 1 / INFO 2 / INFO 3 / INFO 4


Noordduinen     

Deze duinstrook is recent in beheer gekomen bij Landschap Noord-Holland. De duinen zijn niet breed maar herbergen enkele uniek natuuraspecten. Zo zijn er uitgestrekte valleien met duinroosjes. Ook konijnen komen plaatselijk talrijk voor. Dit terwijl dit knaagdier op veel plekken in Nederland sterk achteruit is gegaan. Soorten die in konijnenholen broeden profiteren daarvan: tapuit en holenduif. Het gebied is toegankelijk over de voet- en fietspaden. Jaarlijks worden ook enkele tapuitenwandelingen georganiseerd.
INFO


Pettemerduinen     

Rond 1597 vormde een smalle duinstrook de meest westelijke zeewering van de polder Zijpe. Pas twee eeuwen later ontstond er, zo'n tweehonderd meter verder de zee in, een nieuwe duinenrij. Tussen die twee linies vindt u nu de Pettemer-duinen. Een grillig natuurgebied waar u een prachtige wandeling kunt maken. Het gebied wordt door Staatsbosbeheer beheerd. De Pettemerduinen vindt u ten noorden van Petten.
INFO


Schoorlse Duinen     

Het uitgestrekte duingebied van Schoorl behoort tot de mooiste van Nederland. Het bos en duingebied is nog geheel in z'n waarde gelaten en geldt als breedste (5 km), hoogste (54m) en mooiste duinenrijk van Nederland, zowel in de zomer als buiten het seizoen. Op sommige plekken zijn ze wel vijf kilometer breed. Het is klimmen en dalen over de paden. Langs vogelrijke bossen, open heide en golvende duinen. Op sommige plaatsen mag het zand zelfs stuiven. De Schoorlse Duinen zijn geliefd bij fietsers, ruiters en skaters. Maar ook de rustzoeker komt er aan zijn trekken.
INFO 1 / INFO 2 / INFO 3 /


Klimduin     

Het bekendste gedeelte van de Schoorlse duinen, de hoogste duinen van Nederland met een oppervlakte van 1800 ha, is het Klimduin. Dit duin (51m hoog) ligt midden in het centrum van Schoorl en wordt door veel toeristen beklommen en afgedaald op de steile kant bij het dorp.
INFO


de Wadden     

Het Wadvissersgilde verzorgt een informatieve en avontuurlijke boottocht over het Wad, onder leiding van een ervaren wadvisser. Zeehonden die u van dichtbij kunt bekijken en krabben die wij zelf gaan vangen tijdens de rondvaart. De drie leukste belevenissen op het Wad, in ťťn mooie rondvaart! dat is wel een heel leuke manier om de waddenzee te leren kennen...
INFO 1 / INFO 2


Vogelrijke terreinen:     

Den Helder staat bekend als vogelrijk gebied o.a. gelegen aan de noordpunt van schiereiland Noord Holland. Door de ligging is er vooral tijdens de voor-en najaartrek en tijdens stormen veel te zien omdat vogels zich in dit gebied goed kunnen verzamelen. Maar ook andere periodes zijn prima, mede door de aanwezigheid van zee, strand, duin, bos, polder, dijk en wad.

Overzicht van vogelrijke terreinen die goed bereikbaar zijn:
Huisduinerpolder
Tesohaven en wierhoofd
Zeedijk met diverse opritten
Huisduinerpolder
Tuintjes te Huisduinen
Grafelijkheidsduinen
Noordduinen met strandopgangen
Donkere Duinen
Refugium en Doggersplaat
Mariendal (2 vogelkijkpunten en uitkijktoren)
Kano en fietsroute Mariendal
Nollen Station Den Helder Zuid
Nollen van Abbestede
Noorderhaven
Kooybos te Callantsoog
Lage + Hooge Oude Veer-Anna Paulowna
De Verzakking - Amstelmeer
Balgzand t.o. Amstelmeer (vogelkijkhut)
Balgzandpolder en t' Kuitje
Voor het waarnemen van zeevogels, bruinvissen en zeehonden is de zeetrektelpost bij de oude kustwachttoren gelegen te Huisduinen aan de zeedijk een goede locatie.