Als je geen frame ziet, klik dan hier voor de complete site

Julianadorp  De laatste nieuwtjes.

Binnenkort openen weer nieuwe bedrijven in De Riepel
Bij de opening in oktober 2009 vestigden zich de volgende winkels: als eerste supermarkt Deen, kort daarna volgden Hema, Primera, Haarlijn 10, Mitra, Hans Textiel, Bzus, bakker Haakman, slagerij Koeleman, Faunaland, Meester Reenders optiek, drogisterij DA Verberne, Villa Happ, Nelson Schoenen, Aldi, Sportpoint en Bloemboetiek Fantasy.
Ook de laatste pandjes in De Riepel vullen zich gestaag.
Eind februari is de nieuwe snoepwinkel `Sweets` gaan draaien. Eind maart opent Grand Café Parkzicht en in april is Julianadorp een tassen- en schoenherstelzaak rijker en er komt een kadootjes winkel. Zo langzamerhand raakt daarmee het nieuwe winkelcentrum op enkele units na geheel bezet.


JulianadorpJulianadorp en Huisduinen worden woonplaats / Nieuwe postcodes op komst.

De kans is groot dat de gemeente Den Helder binnenkort drie woonplaatsen kent: Den Helder, Julianadorp en Huisduinen. Dat is in ieder geval de wens van de gemeente. Het wachten is nog op goedkeuring van dit voornemen door de TNT-groep. Gevolg van de nieuwe indeling is wel dat een aantal postcodegebieden wijzigt.

Op dit moment bestaat alleen Den Helder officieel als woonplaats. In 2009 treedt echter een nieuwe wet in werking: de wet ‘Basisregistratie Adressen’. Deze wet eist een unieke aanduiding van adressen en biedt gelijk ook de mogelijkheid binnen een gemeente meer dan één woonplaats aan te wijzen. Veel bewoners van Julianadorp en Huisduinen hebben deze wens al jaren. De kernen krijgen hiermee een eigen identiteit, wat vanuit de historie gezien ook een logische ontwikkeling is.

Nieuwe postcodes

Gevolg van de nieuwe indeling is wel dat een aantal postcodegebieden wijzigt. De postbezorging gebruikt de postcode immers als wezenlijk onderdeel van het adres. Dit is echter niet de enige reden om postcodes te wijzigen. Door de omvangrijke nieuwbouw in Julianadorp wordt binnenkort het maximaal aantal adressen van de Julianadorper postcode overschreden. Het is dus op korte termijn al noodzakelijk de postcodegebieden te veranderen.

Indeling postcodegebieden

Overleg tussen de TNT-groep, als postcodebeheerder, en de gemeente Den Helder moet binnenkort duidelijk maken hoe een nieuwe en definitieve indeling in postcodegebieden er uit zal zien. In het huidige voorstel gaat het om de wijziging van 300 adressen in Huisduinen, 120 in Den Helder (vooral buitengebied) en 1600 in Julianadorp (vooral oude dorp en buitengebied). Zodra de wijzing vast staat, informereert de gemeente alle betreffende inwoners en bedrijven. Zij hebben dan tot 1 januari 2009 de tijd om deze wijziging door te geven aan familie, vrienden, bedrijven, enzovoort.

Logische grenzen

Het voorstel voor de woonplaatsbegrenzingen, zoals de gemeente dat gaan bespreken met de TNT-groep, is gebaseerd op de ontstaansgeschiedenis van deze woonplaatsen binnen de gemeente. Hieronder leest u het voorstel voor de grenzen van Julianadorp. Al het overige gebied binnen de gemeente Den Helder, uitgezonderd Huisduinen, wordt aangeduid als woonplaats Den Helder.

Julianadorp

De grens tussen Den Helder en Julianadorp wordt gevormd door een lijn parallel aan de Middenvliet. Dit kanaal verdeelt het gebied tussen het huidige Julianadorp en Den Helder nagenoeg in tweeën. Om het adressenbestand Middenvliet niet gedeeltelijk in Julianadorp en Den Helder te laten vallen, loopt de grens iets ten noorden van het kanaal. Naar het oosten loopt deze grens via de Korte Vliet een stukje naar het noorden tot aan de spoorlijn. De spoorlijn vormt ook naar het zuiden de grens tussen de twee woonplaatsen. Vliegveld De Kooy en bedrijventerrein Kooypunt blijven bij woonplaats Den Helder horen. Aan de westkant wordt Julianadorp begrensd door de Noordzee en aan de oostkant door het Noord-Hollands kanaal. De zuidgrens van Julianadorp is de Callantsogervaart, vroeger Zuidervaart genoemd, die sinds de inpolderingen al als gemeentegrens fungeert.


De laatste dagelijks nieuwtjes uit de omgeving van Julianadorp zijn te vinden in het
Noordhollands Dagbald