Race circuit Zandvoort.
 
@langevliet.nl

 
 
 
 
In 1992 sloot de circuitexploitant een 20-jarig erfpachtcontract met de gemeente Zandvoort,
waardoor er in iedere geval tot het jaar 2013 races zullen worden verreden in Zandvoort.
Enkele jaren geleden is het contract verlengd tot 2042.
Dit had/heeft te maken met plannen van het Circuit om een hotel te bouwen op het terrein.
Zonder zekerheid voor een lange termijn is daar natuurlijk geen investeerder voor te vinden.
Door de luchtfietserij van Hooijmaijers liggen deze plannen inmiddels stil.
 

december 2007

In het verleden zijn er al diverse pogingen geweest om het circuit te verplaatsen, echter telkens zonder resultaat. Komend jaar vieren we ons 60-jarig bestaan op deze historische locatie en als het aan ons ligt, blijven we hier ook minstens de komende 60 jaar”, zegt Hans Ernst, C.E.O. van Circuit Park Zandvoort in reactie op een door gedeputeerde Hooijmaijers van de Provincie Noord-Holland voorgestelde studie naar een mogelijke verplaatsing van het Circuit Park Zandvoort. Hooijmaijers, namens de VVD gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Financiën, deed zijn voorstel bij de vooraankondiging van de “Provinciale Structuurvisie”. Het onderzoek naar een mogelijke verplaatsing naar de kop van Noord-Holland zou medio 2008 moeten plaatsvinden. “Je kunt wel stellen dat we hierdoor onaangenaam verrast zijn”, verklaart circuitdirecteur Ernst.

Hans Ernst benadrukt de economische en promotionele waarde die het Circuit Park Zandvoort met zijn vele nationale en internationale evenementen voor de gemeente Zandvoort en de regio Kennemerland heeft. “Met name gasten die vanuit het buitenland onze evenementen bezoeken, roemen de ligging van ons circuit dichtbij Haarlem, Amsterdam en Schiphol, de kwalitatief goede restaurants en de diverse goede hotels op vier- en vijf-sterrenniveau in de regio. Daarnaast heeft het circuit sinds de opening in 1948 in belangrijke mate bijgedragen aan de wereldwijde naamsbekendheid van Zandvoort. Bovendien, en dat is een factor die ook niet moet worden onderschat, hebben alle coureurs van naam op dit circuit geracet. Raceliefhebbers beschouwen het Circuit Park Zandvoort als ‘heilige grond’ vanwege deze rijke traditie. Dat aspect onderscheidt ons van tal van nieuwe circuits, die niet op een dergelijke traditie kunnen bogen.”

Constructief opstellen
Natuurlijk wil de circuitdirectie zich te allen tijde opstellen als een constructief gesprekspartner voor de overheid. “Wanneer men ons elders een locatie kan aanbieden die op alle fronten voldoet aan de eisen die nodig zijn om een autosportaccommodatie als de onze op een financieel gezonde basis te laten functioneren, dan willen we daar zeker over praten”, aldus Ernst. “Dan praat je echter wel over een hele reeks voorwaarden. Hier in Zandvoort hebben we de al genoemde nabijheid van Schiphol, het NS-station op loopafstand, een goede bereikbaarheid en een uitstekende infrastructuur met voldoende kwalitatief goede hotels en restaurants. Dat vind je niet zomaar ergens anders.” De door de provincie voorgestelde mogelijke nieuwe locatie in de kop van Noord-Holland biedt dergelijke faciliteiten in ieder geval nog niet.
 

 Eerdere plannen voor verplaatsing konden niet worden gerealiseerd
Het is niet de eerste keer dat er plannen de ronde doen voor een mogelijke verplaatsing van de nationale autosportaccommodatie. “In het verleden zijn er al eerder dergelijke plannen geweest, onder andere voor een verplaatsing naar de Maasvlakte”, memoreert Ernst. “Om uiteenlopende redenen konden al deze plannen uiteindelijk echter niet worden gerealiseerd.” Vanuit zijn jarenlange ervaring als bestuurslid van de AICP, het internationale samenwerkingsverband van circuits, en member van de FIA Circuits Commission weet Ernst als geen ander welke enorme investeringen er gepaard gaan met de aanleg van een nieuw circuit dat voldoet aan de geldende veiligheidseisen van de wereldwijde autosportfederatie


Andere racecircuits:

Frankrijk...deze baan is ook vrijwel achterhaald
Baanlengte: 4411m ...langer dan zandvoort(4300mtr)
Breedte: tussen 10,4 et 18m
Lap record: 1’13’’698 (Fernando Alonso – 2004)
Best lap in race: 1’15’’377 (Michael Schumacher – 2004)
Aantal rondes: 70
Race lengte: 308,586km
Maximum snelheid: 300km/h...is te laag voor formule 1
Minimum snelheid: 80km/h
Maximum G-Force: 4,2G
Vol gas: 58%
Langste tijd van acceleratie achterelkaar: 12’’5
Langste stuk rechtdoor: 898m...past hier net..zoals gezegd te kort om 320 te halen!

Canadä: 4362 meter men raced hier 70! rondjes per wedstrijd

Moskou: bouwduur  formule 1 te moskou is ongeveer 2 jaar

Het circuit Sakhir, Bahrein
Baanlengte: 5,417 km
Aaantal ronden: 57
Raceafstand: 308.769 km

Monaco:
De Grand Prix van Monaco is de meest beroemde en meest glamoureuze race van de Formule 1-kalender. Die status dankt Monaco aan zijn unieke ambiance, de schilderachtige omgeving en de haven, deze hebben ook een grote aantrekkingskracht op de jetset, die in Monaco altijd ruim vertegenwoordigd is.
Nergens zijn de kwalificaties zo belangrijk als in Monte Carlo. Op het korte, nauwe stratencircuit van Monaco is inhalen namelijk bijna onmogelijk. Een goede startpositie betekent dus vaak een goede eindpositie. Tenzij de rijder het ruime sop kiest en zijn wagen in de aangrenzende haven parkeert zoals al tweemaal gebeurde, of in de vangrails belandt. Toch kunnen de races voor vertier zorgen, omdat de verhouding nogal eens op hun kop worden gezet. Monte Carlo is het langzaamste formule f1-circuit ter wereld. De Grand Prix aldaar komen altijd dicht in de buurt van de maximaal toegestane duur van twee uur, en dat terwijl de race qua kilometers veel korter is dan welke andere Grand Prix ook. Onder de coureurs roept Monaco tegenstrijdige gevoelens op: de één is er gek op, de ander haat het. Leuk ‘weetje’: veel coureurs wonen in Monaco… van wegen het gunstige belastingsklimaat!

Baanlengte: 3,340 km
Aantal ronden: 78

Raceafstand: 260.520 km

Baan oppervlak: hobbelig

kleiner dus maar ook de langzaamste..dit kan je niet meer bouwen tegenwoordig..het is er nog omdat er in Monaco nou eenmaal erg veel geld zit.

België:
pas weer toegelaten in de formule 1
 
Circuit de Spa-Francorchamps
Lengte: 7.395 km!!!!
Aantal laps: 44 (306.592 km)

 


 

18 JUNI 2008: SPRAAK REACTIE CIRCUIT PARK ZANDVOORT

 

Geachte dames en heren,

 

Graag wil ik namens het Circuit Park Zandvoort gebruik maken van de mogelijkheid om wat te vertellen over onze toekomstvisie. Mijn naam is Hans Bonfrer. Ik ben door het Circuit ingeschakeld om vanuit het Circuit een bijdrage te leveren aan het onderzoek van de Provincie naar de verplaatsing naar Den Helder. Naast mij zit Erik Weijers. Hij is de rechterhand van de directeur van het Circuit. U zult het vanavond met ons moe­ten doen. Hans Ernst had hier graag willen zijn, maar hij is op dit moment niet in Ne­derland.

 

In de afgelopen maanden heeft het Circuit zich afzijdig gehouden van de discussie over de gemeentelijke structuurvisie. De reden hiervan was het plan van de Provincie voor een verhuizing van het Circuit naar Den Helder. Op zijn persconferentie in de­cember gaf de gedeputeerde, Ton Hooijmaijers, aan dat een verplaatsing van het Cir­cuit wel eens een win-win situatie zou kunnen zijn. Hij zei dat het Circuit in Den Helder haar ambities mogelijk veel beter waar zou kunnen maken en dat daar misschien zelfs formule-1-races gehouden zouden kunnen worden. Het Circuit was redelijk sceptisch over dit plan. Het Circuit en Zandvoort hebben een lange en nauwe relatie. De ligging tov Amsterdam, Schiphol, Haarlem is gunstig. Het Circuit heeft in Zandvoort een rijke traditie. Vertrek uit Zandvoort is dus niet iets waar het Circuit snel aan denkt. Ander­zijds zijn er onmiskenbaar problemen rondom geluid. Onze conclusie was dan ook dat we bereid waren om constructief met de Provincie over de mogelijkheden en beperkin­gen van Den Helder te praten.

 

Vanuit onze optiek was daarbij wél het nodige tempo gewenst. We stelden aan de Pro­vincie voor om snel aan de slag te gaan om enkele punten samen nader te onderzoe­ken. Toen dat niet echt vlotte, hebben we besloten om zelf twee onderzoeken uit te voeren. Het eerste onderzoek betrof de positie van de Provincie en het Circuit onder de Nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het tweede onderzoek betrof de geluidsmo­gelijkheden op de locatie in Den Helder. Op beide onderzoeken wil ik kort in gaan.

 

De Nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt op 1 juli van kracht. De Provincie draagt uit dat deze wet de Provincie de mogelijkheid zou bieden om een verplaatsing van het Circuit min of meer af te dwingen. Onze vraag was of dit inderdaad zo duidelijk ligt. Bij een nieuwe wet is er uiteraard nog geen jurisprudentie. Wel valt uit de kamer­stukken op te maken wat de bedoeling van de wetgever is. Ook hebben we aan een gezaghebbende deskundige, professor Koeman om zijn mening gevraagd. Onze con­clusie is, dat het dubieus is of een verplaatsing van het Circuit van Zandvoort naar Den Helder kan worden aangemerkt als een zaak van de Provincie, in jargon als “provinci­aal belang”. Zou dit al het geval zijn, dan lijkt het om financiële redenen niet mogelijk dat de Provincie een verhuizing tegen de zin van het Circuit en tegen de zin van de gemeente afdwingt. We hebben voorgesteld om onze bevindingen met juristen van de Provincie te bespreken. Zo’n gesprek is er tot nu toe niet geweest.

 

Het tweede onderzoek dat we hebben laten uitvoeren betrof de geluidssituatie op de locatie in Den Helder. We hebben daarvoor Peutz ingeschakeld, een gerenommeerd bureau op het gebied van geluid. Ton Hooijmaijers had het op zijn persconferentie over

een locatie waar meer mogelijk was dan in Zandvoort, misschien zelfs formule-1-races. Om het onderzoek eenvoudig te houden hebben we aan Peutz gevraagd om na te gaan wat de situatie in Den Helder zou zijn als het Circuit compleet met alle geluids­wallen en uitgaande van de huidige race activiteiten zou worden verplaatst naar de beoogde locatie in Den Helder. Ambities zoals  formule 1, verlenging van het rechte stuk, verbreding van de baan hebben we niet in het onderzoek meegenomen. We heb­ben dus onderzocht of dezelfde activiteiten, met dezelfde geluidsmaatregelen mogelijk zijn. De uitgangspunten van dit onderzoek hebben we kortgesloten met de provinciale geluidsdeskundigen. Het eindrapport is vanmiddag gereed gekomen. De eerste con­clusie is dat zonder aanpassing van de huidige regelgeving op geluidsgebied ook in Den Helder een circuit als het onze niet mogelijk is. Net als in Zandvoort zijn ook in Den Helder voor grote evenementen uitzonderingsdagen (in jargon UBO-dagen) nodig.

Onze inschatting is verder dat als die UBO-dagen er al zouden komen, de maatschap­pelijke winst van een verhuizing gering is. Ik citeer nu even uit het rapport van Peutz: “Indien het Ivb wordt aangepast zodat 12 UBO-dagen mogelijk zijn, dan is het Circuit akoestisch gezien inpasbaar op de voorziene locatie in Den Helder. De optredende geluidbelasting in de woonomgeving is hierbij slechts enkele dB’s lager dan in de hui­dige situatie te Zandvoort. Aangezien het Circuit te Den Helder als nieuwe inrichting geldt, die bovendien in een relatief rustige omgeving is geprojecteerd, kan echter be­zwaarlijk van een milieuhygiënisch voordeel worden gesproken.”

 

In het licht van dit onderzoek hebben wij zelf de optie van Den Helder afgeschreven. We hebben de Provincie aangegeven in deze optie ook geen verdere energie te ste­ken. De Provincie is op dit moment nog niet zover, maar heeft beloofd ons onderzoek serieus te bekijken.

Hoe schatten wij nu zelf de ontwikkelingen rond de geluidswetgeving in? Het draait hierbij dus om de vraag of we toestemming krijgen om op zo’n 12 dagen per jaar meer geluid te maken dan past bij onze reguliere geluidsvergunning. Zo’n 12 dagen benade­ring is buiten de racerij (in de industrie, in de horeca) gebruikelijk. We hebben aan het Gemeentebestuur en aan het Provinciebestuur gevraagd om bij de minister aan te dringen op een aanpassing van het inrichtingen en vergunningen besluit. Het gemeen­tebestuur heeft inmiddels zo’n brief geschreven. Het Provinciebestuur gaat dat nog doen. We weten ons daarnaast gesteund van allerlei andere kanten. Onze inschatting is dan ook dat die aanpassing om op 12 dagen meer geluid te maken er gaat komen. Als dat inderdaad zo gaat lopen, is dus de noodzaak om uit Zandvoort te vertrekken weg. Duidelijk is ook dat wij graag in Zandvoort blijven.
 

Ik kom dan nu toe op onze reactie op de vier modellen uit de gemeentelijke structuurvi­sie. Het zal u niet verbazen dat wij geen voorstander zijn van model 1, waarbij het Cir­cuit geheel verdwijnt. Ik ga daar niet verder op in. Ook in model 2, wonen aan het Cir­cuit, zien wij geen heil. Bedrijfseconomisch is het niet mogelijk om twee circuits te ex­ploiteren, één voor oldtimer races en één voor moderne internationale evenementen. Een gezonde bedrijfsvoering vereist een combinatie op één circuit van kleinschalige en van grootschalige evenementen. Ook juridisch ontstaan er volgens ons grote complica­ties als geprobeerd wordt om wonen en racen te combineren. Ook kleinschalige eve­nementen, zoals oldtimer races produceren heel wat geluid. Dan kom ik op model 3 en 4. Ons aspiratie niveau gaat uit naar zo’n vier grote evenementen per jaar, daarvoor hebben we 12 geluidsdagen nodig. Of je dit nu moet betitelen als model 3 of model 4 wil ik in het midden laten. Naast de races zijn wij voorstander van een verdere ontwik­keling van het Circuit terrein en van een betere aansluiting tussen dorp en Circuit. We willen graag meedenken over een attractiepark of over een automuseum. Als we dan toch buiten de gebaande paden gaan denken, dan wil ik nog even stilstaan bij onze hotelplannen. Al enkele jaren zijn wij bezig met de ontwikkeling van een luxueus hotel met veel welness voorzieningen. Tot op heden hebben we daarvoor geen exploitant kunnen vinden, ondanks intensief zoeken. De belangrijkste reden daarvoor is de weinig aantrekkelijke locatie die we tot nu toe voor een hotel kunnen bieden: het oude terrein van de slipschool. Geen uitzicht op zee, maar wel op de camping. We hebben geen exploitant voor een 5-sterren hotel weten te vinden die hier brood in zag. Als we toch anders gaan denken laten we dan eens kijken of we een Huis ter Duin op de top van de Tarzanbocht met elkaar mogelijk kunnen maken!

 

Hartelijk dank voor uw aandacht!

 
Hans Bonfrer Circuit Park Zandvoort
 

 
we vragen ons af aan hoeveel mensen het racecircuit in Zandvoort eigenlijk werk bied, dwz hoeveel mensen hebben een fulltime baan, hoeveel parttime, hoeveel oproepkrachten, etc.
Er wordt oa beweerd dat er in Den Helder voor zeker 50.000 mensen in Den Helder werk zal zijn...
Dan krijgen we reacties waarbij over 12-18 fulltime banen en 2 parttime banen wordt gesproken.
Dus een duidelijk beeld krijgen we hier niet van.
Als u die getallen vrij mag en kunt geven, zou u ons dan een indicatie kunnen geven omtrent de werkelijke aantallen?

Een goed idee om als het over feiten rond het circuit gaat, de vragen te stellen aan het Circuit. Er werken circa 20 mensen in vaste dienst van het Circuit waarvan 2 met een part-time dienstverband. Bij grote races zijn er enkele honderden mensen in opdracht van het Circuit aan het werk, een groot deel daarvan doet dat op vrijwillige basis. Er is dus sprake van een organisatie met een kleine vaste kern, die bij grote evenement enkele dagen gigantisch groeit.

 
zaterdag 15-08-2008
 
Wilgenhaege Vermogensbeheer hoofdsponsor Circuit Park Zandvoort en neemt zitting in directie

Met ingang van 15 augustus treedt Wilgenhaege Vermogensbeheer op als hoofdsponsor van Circuit Park Zandvoort en zal daarbij tevens zitting nemen in de directie van Circuit Park Zandvoort. De huidige directeur/grootaandeelhouder van het circuit, Hans Ernst, draagt per heden tevens een deel van de directietaken van Circuit Park Zandvoort over aan de overige leden van het nieuw geformeerde managementteam, te weten Jerry Langelaar, Frans Kee en Erik Weijers. Ernst zelf blijft als senior-bestuurslid nauw betrokken bij het circuit. Hij zal zich voornamelijk blijven bezighouden met het milieu- en vergunningenbeleid en de vertegenwoordiging in internationale organisaties, zoals de wereldwijde autosportfederatie FIA en de AICP, het internationale samenwerkingsverband van permanente circuits. 
 Foto: Chris Schotanus, Essay Produkties

Hans Ernst kan bogen op een lange staat van dienst op Circuit Park Zandvoort. Nadat de exploitatiemaatschappij van het circuit in 1986 failliet was gegaan, nam Ernst in 1988 de leiding op zich. In twee decennia wist hij het circuit terug te brengen naar zijn oude prominente positie in de nationale en internationale autosport. Dat gebeurde ondermeer door het aantrekken van belangrijke internationale raceklassen zoals de DTM en de A1GP-serie en de organisatie van aansprekende evenementen als de Masters of Formula 3. Ook op nationaal niveau werd een succesvol autosportplatform gerealiseerd in de vorm van het Dutch Power Pack, bestaande uit een aantal krachtige klassen, deels in samenwerking met betrokken auto-importeurs.

“Door de samenwerking met Wilgenhaege Vermogensbeheer hebben we de mogelijkheid om nieuwe markten aan te boren en in contact te komen met nieuwe zakelijke partners”, zegt Hans Ernst. “Om de toekomst van ons circuit op middellange en lange termijn veilig te stellen, zijn we in de afgelopen periode al meer marketinggericht gaan werken, bijvoorbeeld door het opstarten van een Business Club. We hebben een aantal plannen op stapel staan, waaronder de bouw van een nieuwe wedstrijdtoren, waarmee we na afloop van het lopende seizoen willen beginnen. Met een partner als Wilgenhaege Vermogensbeheer krijgt ons circuit een nieuwe zakelijke impuls en we zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet!”

  Foto: Chris Schotanus, Essay Produkties

In het managementteam van het circuit zal Jerry Langelaar, als ‘private banker’ ondermeer ook bekend van TV-uitzendingen, zich als voorzitter van de directie concentreren op het algemene beleid, vernieuwing en commerciële zaken. Hans Ernst zal zich, met zijn jarenlange ervaring, gaan richten op beleidszaken. Frans Kee, thans C.O.O. en financieel directeur van Wilgenhaege Vermogensbeheer, wordt bij het circuit verantwoordelijk voor financiële zaken inclusief inkoop en projectmanagement. Erik Weijers, al ruim veertien jaar werkzaam op het circuit en de laatste jaren actief als C.O.O., zal deze functie blijven vervullen en zich vooral gaan bezighouden met de invulling en organisatie van races en evenementen, zoals de DTM, de A1GP-serie en het “Dutch GT4 Championship”, de nieuwe klasse die vanaf 2009 de eredivisie van de nationale autosport gaat vormen.


 
Door voorstanders van het circuit wordt vaak geroepen dat 'het maar om 5 of 12 dagen' gaat.
Niets in minder waar, want elke dag zijn er raceactiviteiten, dus elke dag benzinedampen en geluidsoverlast.
Kijk maar eens op onderstaand overzicht van de maanden mei t/m september.
 
 

 

Haarlems Dagblad

Zandvoort: circuit mag niet weg

  • Gepubliceerd op 02 september 2008, 23:51
  • Laatst bijgewerkt op 03 september 2008, 00:26
 
Zandvoort - 

Het Zandvoortse college van B en W mag op geen enkele manier meewerken aan verplaatsing van het circuitpark. Dat legde de gemeenteraad van Zandvoort dinsdagavond per motie dwingend op aan het college. Aanleiding is de discussie, aangezwengeld door de provincie, om onderzoek te doen naar een verplaatsing van het circuit naar Den Helder.

Daar zijn de bolides niet tot nauwelijks welkom, het circuitpark zelf voelt evenmin voor verhuizen. De Zandvoortse raad had zich nog niet nadrukkelijk in de discussie gemengd. De raad vindt het merkwaardig, dat de provincie al een prijsvraag heeft uitgeschreven voor toekomstig ander gebruik van het Zandvoortse duinterrein. Onkies, vindt de gemeenteraad, omdat het terrein eigendom is van de gemeente.

Alleen GroenLinks steunt de motie niet. ,,We leggen hiermee het college op dat het niet mag nadenken.'' Burgemeester Niek Meijer zegt echter, dat B en W maar al te graag de eisen van de gemeenteraad inwilligen.

 

 

3 september 2008

Gemeenteraad steunt VVD-motie over circuit

Sinds de gedeputeerde Hooijmaijers zijn plan lanceerde om eens te kijken naar de mogelijkheden om het Circuit te verplaatsen van Zandvoort naar Den Helder, is er het nodige gezegd en geschreven. Beroering, commotie, onderzoeken, speculatie...

Vrij snel werd duidelijk dat het college van B&W zich op het standpunt stelde dat het Circuit in Zandvoort hoort en in Zandvoort moet blijven. Later kwam daar de verklaring van het Circuit Park Zandvoort bij: men ziet geen voordelen in een verhuizing naar Den Helder. Anders gezegd: men blijft liever in Zandvoort. De gemeenteraad van Den Helder kwam in spoedzitting bijeen; eigenlijk wil men niet dat het Circuit naar Den Helder komt, maar... men wacht toch op de uitslag van het onderzoek dat de provincie doet, voordat men een officieel standpunt inneemt. En al die tijd heeft de gemeenteraad van Zandvoort zich niet officieel uitgesproken.

Tot gisteravond.

Alle fracties in de gemeenteraad (met uitzondering van GroenLinks) stemden voor de VVD-motie om het College van B&W van Zandvoort op te roepen op geen enkele manier mee te werken aan een verplaatsing van het Circuit en om alles te doen wat in haar vermogen ligt om het circuit voor Zandvoort te behouden. En het college volgt de motie maar al te graag op.

Het standpunt van Zandvoort is duidelijk!!!

Lees diverse reacties op:

De Telegraaf

Haarlems Dagblad

Nu.nl

Autoblog.nl

Den Helder Actueel
  

 

 
Weblog Raadslid VVD Zandvoort Jerry Kramer.
Is al van even terug (1 mei 2008) maar een paar duidelijke uitspraken van een SPlid van de Zandvoortse gemeenteraad waar we toch niet omheen kunnen....
 

Vriendjes met Zandvoort?

1aracebaan17500Weer een schandalige actie van de provincie Noord-Holland om Zandvoort om zeep te helpen. Onbegrijpelijk hoe Zandvoort dit laat gebeuren. We moeten de provincie te vriend houden wordt door menig raadslid en collegelid geopperd. Misschien wel tactisch, maar als die zelfde 'vriend' achter je rug allemaal dingen bekokstoofd, dan is het in mijn ogen geen vriend, maar een onbetrouwbare vriend. Vriendschap is geen circuit waard.

Het volgende bericht maakt een hoop duidelijk:

ONRUST in KOEGRAS door mogelijke komst van "AUTO-RACECIRCUIT KOEGRAS" !!

Een aantal bloembollentelers in Koegras werd de afgelopen week benaderd door een projektontwikkelaar met de vraag of zij percelen land willen verkopen met als doel; Het realiseren van een autorace-circuit in de polder Het Koegras. De projektontwikkelaar werkt in opdracht van de Provincie Noord Holland, die het racecircuit van Zandvoort naar de Noordkop wil verplaatsen. De reden is, dat rond Zandvoort een tekort is aan bouwgrond is en de Provinciale bestuurders het verplaatsen van het circuit naar Koegras zien als een aanmerkelijke versterking van de economie van de Kop van Noord Holland. Koegras is aangewezen, omdat redelijk dichtbij een extra station kan worden aangelegd en dat op geringe afstand een vliegveld is.

Gebied voor racecircuit Koegras
De projektontwikkelaar heeft 45 hectare land nodig voor de aanleg van het circuit en heeft daarvoor een areaal uitstekent bloembollen- land op het oog. Er wordt gesproken over zeer aantrekkelijke aankoopprijzen, die de benaderde ondernemers niet direkt onbesproken wilden laten. Het merendeel zou zelfs positief willen reageren op het aanbod.
Het betreft het gebied vanaf de Langevliet oostwaarts beginnend halverwege de Middenvliet ten zuiden van de spoorlijn tot de spoortunnel Koegras en langs de Rijksweg tot op 500 meter afstand van de Schoolweg. De zuidgrens is evenwijdig aan de Schoolweg tot aan de Langevliet. Met uitzondering van een vierkant gebied halverwege de Middenvliet-Langevliet (Zie kaartje)

1aracebaankaartje
Het gearceerde deel is het beoogde gebied voor de racebaan. De vorm van het circuit is nog fictief.
Het gearceerde deel is het beoogde gebied voor het circuit 

Financiering stadshart is gekoppeld aan doorgaan aanleg racecircuit Koegras

Het Provinciaal bestuur wil zich alle inzet getroosten om tot het race-circuit Koegras te komen, maar doet daar nog wel een verhaal bij. Het toekomstig racecircuit zal mensen uit alle hoeken van land en zelfs mogelijk uit de hele wereld aantrekken. Daarom is dichtbij ook een aantrekkelijke uitgaans- winkelvoorziening nodig. De provincie doelt op een koppeling van de aanleg van het racecircuit aan de ontwikkeling van het nieuwe stadshart van de stad ten noorden van Julianadorp. Daarvoor is veel geld nodig. De province is bereid daaraan in aanzienlijke mate bij te dragen. Echter als de ontwikkeling van het racecircuit, om welke reden dan ook, niet door gaat, dan ziet de provincie af van het stevig subsidiëren van het nieuwe stadshart.

Wat zijn de gevolgen voor Julianadorp door deze ingrijpende
verandering van invulling van een deel van Koegras
Kunnen we na aanleg van het circuit nog wel spreken van veel rust en ruimte in en rond ons dorp.
Het lawaai afkomstig van het circuit zal volgens zeggen wel meevallen, want er waait meestal een
bries(je) van uit het westen, waardoor de geluidsdruk op Julianadorp niet onrustbarend zal zijn.
Wat draagt het circuit bij aan de leefbaarheid in Julianadorp ?
Mogen we voor de dorper economie ook een economische inpuls verwachten of zullen de voordelen alleen ten goede komen aan de stad ten noorden van Julianadorp.
Zal met de naamgeving van het circuit rekening worden gehouden met de historische naamgeving
van het gebied waarop het wordt gerealiseerd, of krijgen we een twee debacle Drooghe Weert
Wat is de structuurvisie Julianadorp 2015 nu eigelijk waard bij al dit dynamische, bestuurlijke,
opdringen van een racebaan in Koegras. In die structuurvisie is, mèt instemming van de raad,
duidelijk te lezen, dat het landelijk gebied ten noorden van Julianadorp een agrarische bestemming zou gaan behouden, met name gereserveerd voor de bloembollenteelt.

De SP Zandvoort was zo aardig om iedereen van het bewuste artikel op de hoogte te brengen, en heeft het college direct gevraagd. Hoe dit kan?

Geacht College,

Op de lokale nieuwssite julianadorp, parel van de kop,(Den Helder) staat sinds 29 april onderstaande stuk over de verplaatsing van circuit Zandvoort naar Den Helder.

Volgens het lokale nieuwsbericht aldaar werkt de projectontwikkelaar in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Dit is ongehoord omdat voor zover ons bekend zowel de gemeenteraden van Zandvoort en Den Helder en Provinciale Staten hier nog niet over zijn gehoord. Wel heeft het college van gedeputeerde staten in december vorig jaar op eigen initiatief een persbericht verstuurd over een onderzoek naar mogelijke verplaatsing.

De vraag is of het acceptabel is dat er nu al onderhandeld wordt over grondaankopen in Den Helder terwijl er geen onderzoek gedaan is naar de gevolgen van verplaatsing. Als dit waar is dan vind de SP Zandvoort dit schandalig en dat is zachtjes uitgedrukt.

De vraag is of het acceptabel is dat er nu al onderhandeld wordt over grondaankopen terwijl er geen onderzoek gedaan is naar de gevolgen van verplaatsing.
Zowel voor Zandvoort als Den Helder.

De SP Zandvoort is voor het behoud van het circuit en roept het college op om met voorrang onderzoek te verrichten naar het bovenstaande bericht.

Met vriendelijke groet

Willem Paap
Fractie SP Zandvoort

 

 
haalems dagblad
 

Meer racelawaai 'ongehoord'

  • Gepubliceerd op 07 oktober 2008, 16:55
  • Laatst bijgewerkt op 07 oktober 2008, 19:53

						Foto United Photos
zandvoort - 

Het verzet tegen meer lawaaidagen voor het circuit van Zandvoort zwelt aan. Volgens de Milieufederatie Noord-Holland valt over uitbreiding alleen te praten als het circuit wordt omzoomd door een goed geluidsscherm.

Zowel de buurgemeente Bloemendaal als de Milieufederatie drongen de afgelopen tijd bij minister Cramer al aan op bespreking in de Tweede Kamer bij het toekennen van meer lawaaidagen aan het circuit. Beide hielden zo'n uitbreiding in 2003 en 2006 tegen bij de Raad van State. De rechter concludeerde destijds, dat de vijf dagen met vrijstelling per jaar al tot onaanvaardbare overlast leidt. Op de overige dagen van het jaar wordt op het circuit ook gereden, maar dan met minder herrie. Vandaar het voorstel van de Milieufederatie, zegt woordvoerder Rolf van Arendonk, om een goed scherm rond het circuit te plaatsen.

 

25 maart 2009

ZANDVOORT Er mag straks waarschijnlijk meer geraced worden op het circuit van Zandvoort. Op voorstel van Minister Cramer van Milieu mag Zandvoort straks twaalf in plaats van vijf dagen meer lawaai maken dan de normale 55 decibel. Vrijdag besluit het kabinet over dit voorstel.

Erik Weijers van Circuitpark Zandvoort reageert opgetogen op dit voorstel.

De kogel is echter nog niet door de kerk: na het kabinet is eerst de Tweede Kamer nog aan zet. Daarna moet de Provincie Noord-Holland nog een beslissing nemen.


 
 
 
 
 
 

 

 

 
                  Als u informatie heeft is of als u informatie wilt of op de hoogte gehouden wilt wilt worden,
              mail ons dan uw adres.
 
               Laten we gezamelijk actie voeren en onze stem laten horen o.a. naar de media !!
               voordat de gevolgen werkelijkheid worden.
 
               Ideeën en tot actie bereide medeslachtoffers zijn van harte welkom.