<
 
 
 
Gemeente Den Helder.
 
@langevliet.nl

 
14-07-2008:
Het formele standpunt van de gemeente richting de initiatiefnemer van een racecircuit (Provincie Noord-Holland) is afwachtend positief. Toen ik echter de geluidsonderzoeken gemaakt door circuit Zandvoort te zien kreeg heb ik zowel in de courant als bij RTVNH aangegeven dat sloop van grote hoeveelheden huizen niet aan de orde kon zijn. De provincie zal dus met een zorgvuldiger plan moeten komen dat minder overlast veroorzaakt dan in dit rapport wordt aangegeven, als men tenminste wenst dat gemeente verder gaat meewerken. Direct na de vakantieperiode bespreek ik dit onderwerp met de gemeenteraad opdat duidelijk wordt wat het gemeentelijk standpunt zal zijn. De geluidsrapporten zijn pas afgelopen week bekend geworden en vervolgens door circuit Zandvoort direct in de media gebracht. Verder begrijp ik uw situatie maar ook die van vele anderen en zal hier zo zorgvuldig mogelijk mee om trachten te gaan.
 
met vriendelijke groet,
Hans Boskeljon
 
.........................................................................................................................................................................................
 
16-07-2008:
Burgemeester Stefan Hulman neemt het geluidsrapport van het gerenommeerde bureau Peutz over het nieuwe racecircuit in Den Helder 'met een korreltje zout'.
Zaterdag meldde deze krant dat delen van Den Helder, Julianadorp en zelfs Breezand flinke geluidshinder zullen krijgen. Honderden woningen rondom het circuit wacht wellicht zelfs sloop. Wethouder Hans Boskeljon zei geschrokken te zijn van het rapport, dat in opdracht van Circuit Park Zandvoort is gemaakt. Volgens hem is het circuit onhaalbaar als de provincie de uitkomsten onvoldoende weerlegt. Hulman zegt dat het college nog steeds 'afwachtend positief' is. ,,Ik beoordeel niet op basis van het huiswerk van één partij. De provincie is aan zet.. Voor mij is het nog geen gelopen koers.''
 
Reacties van lezers:
"Met de wind in de goede richting zie ik de geluidshinder wel langskomen hoor. Dat de burgemeester er een korreltje zout bij neemt verbaast me niks.... hij wil dat circuit er gewoon neer gaan leggen natuurlijk ! En ach... van mij mag ie er ook komen."

"Eigenwijze domme mensen! Duidelijk alleen aan eigenbelang en centen denken ipv de bevolking."

"Misschien levert het zoveel poen op de de Texel-tunnel ermee kan worden aangelegd."

"Waarom zou je een compleet nieuw circuit aan gaan leggen als er een hartstikke mooie baan ligt in Zandvoort? De Formule 1 komt ècht niet naar Nederland, dus daar hoef je het niet voor te doen.
Zandvoort is een legendarisch circuit, geliefd bij vele coureurs. Waarom zou je een stuk historie verlaten voor een plek aan het einde van de wereld? Sorry, maar Den Helder ligt zo decentraal als maar zijn kan en is een drama om te bereiken. De provincie kan zich beter hard maken voor wat meer geluidsdagen voor Zandvoort, kost nog een stuk minder ook!"

"Wil Hulman de geschiedenis ingaan als de burgemeester welke ook een geweldige flater achter zijn naam heeft staan?
Zoals zijn voorganger?
Wat mij betreft komt dat racecircus nooit of te nimmer naar Den Helder.
Het stadshart is nog steeds in de ontwerpfase voor de tigste keer en Hulman wil al gaan racen.
Laten we in Den Helder eerst maar eens afmaken waar we aan zijn begonnen en dan eens gaan denken aan ander soort zaken.
Maar hier hoort het racecircuit m.i niet bij.
Herrie,luchtvervuiling welke minstens 10x zo hoog is als een topdag van de file 's welke voor Texel komen.
Laat Den Helder maar mooi helder, met zuivere lucht en weinig tot bijna geheel geen lawaai.
Opzouten dus met die troep,mooi in Zandvoort houden."

"Ik zou in de spits wel eens over de N9 vanaf Alkmaar via Schoorldam naar Den Helder willen racen ipv. op dat karrespoor in de file te staan"

"Ik blijf het volkomen van de gekke vinden dat in een tijd waarin miljeu hoog op de agenda staat; waar we zuinig met energie moeten omspringen en Den Helder zich aanprijst als een rustig recreatiegebied; er zo'n idioot, stinkerig, lawaaiig circuit moet komen."
...................................................................................................................................................................................

Uit Julianadorp. parel van de kop, nieuws mei 2009:
"Autorace circuit
De snode planmakerij omtrent realisatie van een autoracecircuit in Koegras kon op deze avond ook niet onbesproken blijven. Vanuit de bezoekers werd met klem aangedrongen op het tegengaan van de komst van dat circuit. Dergelijk projekt zal een grote aantasting zijn van de zo geroemde rust en ruimte in Koegras .De politiek sprak zich niet duidelijke uit over de inmiddels veelbesproken mogelijke komst van het circuit. Bijna alle partijen gaven aan dat ze eerst wel eens precies op papier willen zien wat de plannen zijn. Vanuit de Ondernemers Federatie Julianadorp, vertegenwoordigd door dhr. Bekker, klonk een positief geluid over de kansen die een dergelijk circuit kan bieden. Een opmerking van mw Kalsbeek als zou er geen geluidsoverlast ontstaan door de komst van het circuit werd toch wel weersproken. Een oud-dorper, nu wonende in Haarlem, gaf ons al te kennen, dat het geluid van de autoracerij bij bepaalde wind tot in Haarlem Noord doorklinkt (redactie). Richard de Graaf waarschuwde, dat mocht er in Julianadorp bezwaar zijn voor de komst van het circuit, dat die zorg al wel op korte termijn kenbaar moet worden gemaakt bij het provinciaal bestuur. Er speelt in deze nog een mislukte verplaatsing naar de Wieringmeer. Daar werd fel geprotesteerd tegen de komst van onder andere genoemd circuit. klik hier voor meer info over het autoracecircuit
Het was aan het eind van de bijeenkomst teleurstellend te moeten constateren, dat voor Julianadorp weinig aktie te verwachten valt van aangeschoven gemeentepolitiek. Het getuigt van moed of naïfiteit om dergelijke blamerende beleidvoornemens jegens Julianadorp te presenteren."
 
.........................................................................................................................................................................................
 
17-07-2009; van denhelderactueel.nl:
"Julianadorp – Het is nog lang niet zeker of er ooit een circuit komt in Den Helder, maar zelfs de mogelijke komst houdt de gemoederen al geruime tijd flink bezig. Sinds deze week is er nu ook een actiegroep opgestaan aan de Langevliet. Geconfronteerd met de angst dat mogelijk honderden woningen moeten worden gesloopt om plaats te maken voor een circuit, willen ze nu alvast actie voeren om duidelijk te maken dat ze hun woning niet zomaar opgeven. Voor gedeputeerde Hooijmaijers heeft de groep slechts een advies: “Blijf met je handen van onze huizen en Julianadorp af!”

Het afgelopen weekeinde door de Helderse Courant gepubliceerde onderzoek naar de gevolgen van het circuit, heeft in Julianadorp voor onrust gezorgd. De mogelijk sloop van 200 woningen en de grote geluidsoverlast waar het rapport van bureau Peutz over spreekt, ziet de actiegroep Langevliet niet echt zitten. Op de website http://www.langevliet.nl/actie/ worden de nadelen van een circuit nog eens op een rijtje gezet. De initiatiefnemers zijn Ronald en Nolly van Bed & Breakfast Four Seasons. Zij kochten net vorig jaar een leuke woning aan de Langevliet en zijn zich naar eigen zeggen rot geschrokken van het feit dat hun woning mogelijk plaats moet maken voor het circuit. Ze willen in ieder geval niet afwachten tot de provincie haar eigen onderzoeken heeft afgerond, want dan kan het wel eens te laat zijn. “In het verleden is dan ook gebleken dat grootschalige projecten tegen de wil van de lokale bevolking toch doorgedrukt worden. Denk bijvoorbeeld aan Wieringerrandmeer of de aanleg van A9”, zo valt op de site te lezen.

Goede ideeën voor acties zijn welkom. Het eerste idee is de vlag van Julianadorp niet pas in 2009 (bij het 100-jarig bestaan van het dorp) uit te hangen, maar nu al. Wel halfstok natuurlijk.

Hulman
Ondertussen wil burgemeester Stefan Hulman nog geen conclusies verbinden aan het eerder genoemde rapport. Hij vindt het van weinig waarde, zo liet hij woensdag weten. Niet omdat hij koste wat kost de komst van een circuit wil doordrammen, maar omdat het onderzoek is uitgevoerd zonder de primair vereiste gegevens. “Want hoe kun je nou de gevolgen van een circuit onderzoeken, als helemaal nog niet bekend is OF en zo ja, WAAR dat circuit dan wordt gevestigd”, aldus Hulman. “Pas als dat bekend is kan er gericht onderzoek worden gedaan.”

De provincie is volgens Hulman met niets meer bezig dan het vaststellen van een nieuwe structuurvisie. Dat is noodzaak in het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening, die per 1 juli van kracht is geworden. “Daarin wordt door de provincie meegenomen een onderzoek naar de mogelijke verplaatsing van een circuit. De ideeën van marktpartijen worden getoetst op realiteitsgehalte en die zijn vervolgens inspiratiebron voor een aantal door de provincie op te stellen scenario’s. Pas als die scenario’s bekend zijn kunnen we als gemeente een standpunt innemen over wel of geen circuit in Den Helder.” Dat schrijft het college deze week in antwoord op vragen van raadslid Roel Prins.

De burger van Den Helder en de gemeenteraad krijgen volgens Hulman nog tijd en kansen genoeg om mee te praten over een circuit. Het is niet zo dat de gemeenteraad nu al in een vroeg stadium buitenspel wordt gezet.

Meer informatie over de actie van de Langevliet is te vinden op http://www.langevliet.nl/actie/


Wanneer: dinsdag 19 augustus 2008 - 19:30
De vergaderingen worden gehouden in het stadhuis en beginnen om 19.30 uur. U kunt van tevoren inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Voor spreekrecht is in totaal maximaal een kwartier beschikbaar. Elke spreker krijgt vijf minuten het woord. Zijn er meer dan drie insprekers, dan verdeelt de voorzitter het kwartier evenredig onder het aantal sprekers.

Wilt u van het spreekrecht gebruik maken, meld dat dan even bij de raadsgriffie (telefoon 0223-678105, e-mail griffie@denhelder.nl) uiterlijk 24 uur voordat de vergadering van de gemeenteraad begint of uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissievergadering.
 

 

 
De gemeente heeft ondertekend dat ze een CO2 reductie van 30% zal nastreven en heeft subsidies aangevraagd bij de provincie om dit doel te behalen...
Dit druist dus geheel in tegen de ontwikkelingen van een circuit in onze regio. De races en de bezoekers zullen zorgen voor een extra belasting van de CO2 en verhoging van -voor de gezondheid schadelijke- fijnstof. Met name fijnstof door slijtage van autobanden is moeilijk te bestrijden. 
Die subsidie kunnen ze dus wel weer terug geven...
 

Bron: website van provincie Noord-Holland.

Geplaatst op: May 8, 2008

Op het Bestuurlijk Ervarium van 17 april hebben 52 Noord-Hollandse gemeenten en Amsterdamse stadsdelen de klimaatafspraak ondertekend.

Het doel van de klimaatafspraak is in onderlinge samenwerking de uitvoering van het klimaatbeleid in Noord-Holland te intensiveren en daarmee mede invulling te geven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke klimaatdoelstellingen op het gebied van energiebesparing, toepassing van duurzame energie en CO2-reductie.

Hieronder vindt u de lijst met de namen van de gemeenten en stadsdelen waarvan de getekende klimaatafspraak in ons bezit is. Een x achter de naam van de gemeente of het stadsdeel betekent dat een subsidieaanvraag in het kader de Deelverordening Duurzame Energiepakket Noord-Holland 2008 is ingediend.

Gemeente Aalsmeer

x

Gemeente Alkmaar

x

Gemeente Amstelveen

x

Gemeente Amsterdam

 

    Stadsdeel Bos en Lommer

x

    Stadsdeel Centrum

x

    Stadsdeel De Baarsjes

x

    Stadsdeel Geuzenveld Slotermeer

x

    Stadsdeel Noord

x

    Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer

x

    Stadsdeel Osdorp

x

    Stadsdeel Oud-West

x

    Stadsdeel Oud-Zuid

x

    Stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld

x

    Stadsdeel Westerpark

x

    Stadsdeel Zeeburg

x

    Stadsdeel Zuideramstel

x

    Stadsdeel Zuidoost

x

Gemeente Andijk

x

Gemeente Anna Paulowna

x

Gemeente Bergen

x

Gemeente Beverwijk

x

Gemeente Bloemendaal

x

Gemeente Bussum

x

Gemeente Castricum

x

Gemeente Den Helder

x

Gemeente Diemen

x

Gemeente Drechterland

 

Gemeente Enkhuizen

x

Gemeente Graft-De Rijp

x

Gemeente Haarlem

x

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

x

Gemeente Haarlemmermeer

 

Gemeente Harenkarspel

x

Gemeente Heemskerk

x

Gemeente Heemstede

x

Gemeente Heerhugowaard

x

Gemeente Heiloo

x

Gemeente Hilversum

x

Gemeente Hoorn

x

Gemeente Huizen

x

Gemeente Koggenland

x

Gemeente Landsmeer

x

Gemeente Langedijk

x

Gemeente Medemblik

x

Gemeente Muiden

x

Gemeente Naarden

x

Gemeente Niedorp

 

Gemeente Oostzaan

x

Gemeente Ouder-Amstel

x

Gemeente Schagen

x

Gemeente Schermer

x

Gemeente Stede Broec

x

Gemeente Texel

x

Gemeente Uitgeest

x

Gemeente Uithoorn

 

Gemeente Velsen

x

Gemeente Waterland

x

Gemeente Weesp

x

Gemeente Wervershoof

x

Gemeente Wieringermeer

x

Gemeente Wijdemeren

x

Gemeente Wormerland

x

Gemeente Zaanstad

 

Gemeente Zandvoort

x

Gemeente Zijpe

x

Uit de Klimaatafspraak:

in het rijksbeleid is vastgesteld dat in het jaar 2020 twintig procent van de energiebehoefte moet worden gedekt met duurzame energiebronnen en dat in dat jaar tevens dertig procent CO2 moet worden gereduceerd ten opzichte van 1990;

een ondertekende klimaatafspraak een voorwaarde is voor een gemeente om

ondersteuning te ontvangen van het CO2-Servicepunt en subsidies aan te vragen op

grond van de Deelverordening duurzame energiepakket Noord-Holland 2008 en de

bijbehorende Duurzame Energie (DE)-lijst.

De Provincie verstrekt subsidie voor duurzame energieprojecten in de bestaande

bouw conform de Deelverordening Subsidies Duurzame-energiepakket

Noord-Holland. GS zullen aan PS voorstellen om voor de periode 2008 tot 2012

jaarlijks € 1 miljoen subsidie beschikbaar te stellen conform het budgetrecht van

Provinciale Staten.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de co2-servicepunt website.

 

 
 
Op de website van de gemeente Den Helder is de gehele structuurvisie voor Julianadorp te downloaden. Een deel daarvan (mbt het gebied dat racecircuit zou moeten worden...) hebben we uitgelicht op een extra pagina.
Hieruit blijkt eens te meer dat de bouw van een racecircuit haaks staat op deze structuurvisie, een visie die door alle gemeentelijke politiek partijen volledig en unaniem is gesteund....
Maar als een zekere gedeputeerde met een heleboel geld gaat lopen wapperen en met een hoop beloftes komt (stadshart krijgt subsidie, er komt een 4 baans weg...die tot nu toe niet kon als we dat racecircuit maar accepteren dan kan het ineens wel...het is niets anders dan chantage...)
....zou de gemeenteraad dan nog weten van het bestaan van deze structuurvisie????
....of gaat dan deze visie meteen het raam uit???
We zullen de komende tijd zien of de gemeenteraad ruggegraat heeft of eurotekens in hun ogen heeft en voor het geld gaat....en de inwoners van Julianadorp in de kou laat staan...
 

 
Extra gemeenteraadsvergadering 19-08-2008.
 
We hebben gebruik gemaakt van het spreekrecht en hebben dus spreektijd aangevraagd op de vergadering. De eerste spreker is van onze eigen VVVI. Hieronder de tekst:

 

Namens de mensen die hun verontrusting over de aanleg van een racecircuit in Den Helder hebben geuit op de site www.langevliet.nl. heb ik op 25 juli een brief gestuurd aan het college van BenW

Van die brief hebt U allen een afschrift ontvangen.

Ik zal de inhoud daarvan daarom hier niet herhalen. Hoewel ik van harte hoop, dat discussies tussen collegeleden over deze zaak voortaan niet meer in de Helderse Courant worden gevoerd.

Ik wil namens de groep verontruste mensen wel nog een aantal punten aan de orde stellen.

 

EEN van de ONLANGS vastgestelde strategische doelen van Den Helder is letterlijk, en ik citeer:

“toerisme en recreatie worden geprofessionaliseerd, gebaseerd op enerzijds de rust, ruimte en natuur in Den Helder en anderzijds op het in de gemeente aanwezige (maritiem) cultuurhistorisch erfgoed. De kwaliteitsslag beoogt hogere bestedingen in deze economische pijler”.

 

Onze actiegroep begrijpt niet hoe dit doel is te rijmen met de komst van een racecircuit naar de Koegraspolder in Den Helder.

Als die komst doorgaat wordt alweer op opportunistische gronden een zorgvuldig ontwikkeld en verstandig beleid overboord gegooid.

 

Ook de Landschapsvisie Noordelijk zandgebied en Kustzone laat duidelijk geen ruimte voor een racecircuit in de Koegraspolder.

 

En de inkt van de structuurvisie Julianadorp is nog niet droog of het plan voor de aanleg van het racecircuit dreigt die visie alweer in de prullenbak te laten belanden.

 

Maar wat ons vooral verontrust is de uitspraak van de gedeputeerde Hooijmaijers, dat hij de verplaatsing ziet als een belang van de Provincie en dat DAT belang uitgaat boven het belang van de betrokken gemeentes.

Hij houdt Den Helder de worst voor van een verbreding van de N99 . Een broodnodige voorziening voor de verbetering van de Helderse economie, die al JARENLANG tevergeefs door Den Helder wordt nagestreefd.

 

Om het circuit in Den Helder bereikbaar te maken heeft de provincie er nu plotseling wel het geld voor over?

Om die bereikbaarheid nu te koppelen aan het moeten accepteren van een racecircuit binnen de gemeente vinden we grenzen aan het fatsoenlijk toelaatbare.

 

De heer Hooijmaijers, die kennelijk van boude uitspraken houdt, gaat voorbij aan een aantal feiten, wanneer hij zegt dat een verplaatsing in het belang van de provincie is en hij daarom de bezwaren vanuit de twee betrokken gemeentes kan negeren.

 

Die feiten zijn:

-                  het circuit kan alleen worden aangelegd in de directe omgeving van woonwijken van Den Helder en Julianadorp,

-                  voor de aanleg van het circuit zal een fors aantal woningen, waaronder stolpboerderijen gesloopt moeten worden,

-                  een groot aantal woningen, ook die van het geplande, nog te bouwen Julianadorp Oost zal extra geïsoleerd moeten worden tegen de hoge geluidsbelasting met alle kostenverhogingen van dien,

-         het is niet ondenkbaar, dat de uitbreiding van Julianadorp niet of beperkt door kan gaan  vanwege de nieuwe geluidscomplicaties,

-                  een nieuw winkelcentrum, dat grenst aan het circuit en waarvoor de eerste paal waarschijnlijk dit jaar nog geslagen wordt, zal daardoor minder bestaansrecht hebben,

-                  de huizen in Julianadorp en wellicht ook in de Schooten zullen in waarde zakken of zijn niet meer verkoopbaar,

-                  in het vlakke polderlandschap van het Koegras zullen wanstaltig hoge  geluidswallen opgeworpen moeten worden om het uitgestraalde geluid nog enigszins aan banden te leggen,

-                  toeristen komen naar Den Helder voor de rust, de ruimte en de frisse lucht. Het circuit zal daarop een negatieve invloed hebben,

-                  in de omgeving van het aan te leggen circuit bevindt zich een aantal zeer waardevolle natuurgebieden, waaronder het Balgzand, een onderdeel van de Waddenzee,

-                  het circuit is voor wat betreft de geluidsbelasting van de omgeving een bedreiging voor Luchthaven Den Helder. De nauwelijks aanwezige ruimte in de vergunningen voor het militaire vliegkamp De Kooij kan tenslotte maar een keer weggegeven worden,

-                  de directie van het Zandvoortse  circuit heeft zich in de media zeer verbaasd uitgesproken over deze plannen en is er faliekant op tegen. Zo ook de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Zandvoort.

-                  de vice voorzitter van de landelijke vereniging van bloembollenkwekers, KAVB, verklaarde onlangs, dat er een acuut tekort dreigt aan grond voor de bollenteelt.

-                  tenslotte: er wordt door een groot aantal instanties in Zandvoort en omgeving geageerd tegen het circuit in het algemeen maar tegen de uitbreiding van het aantal UBO-dagen  van 5 tot 12 in het bijzonder. Allemaal vanwege de voor hen onacceptabele verhoging van de toch al zeer irritante geluidsdruk. Maar ook tegen het ontstaan van een toestand van rechteloosheid voor gedupeerden voor wat betreft financiele compensatie voor het uitvoeren van beschermende maatregelen.

 

Dames en heren,

Moeten WIJ dan staan te juichen als al die overlast zomaar op ONS bordje geschoven wordt? Waar dan ook nog maar een provinciaal crosscircuit aan toegevoegd wordt !

Wil je nog iemand lawaai maken? Ga maar naar Den Helder !

 

Het zal u opgevallen zijn dat WIJ het rapport Peutz NIET met een korrel zout nemen zoals de burgemeester dat wel doet. Althans, zo stond het in een krantenartikel vermeld.

WIJ zien de inhoud van het rapport als deskundige en onafhankelijke informatie, die je maar beter WEL serieus kan nemen.

Ten slotte denken wij, dat wij anno 2008 kunnen eisen,

-          dat de beschaafde, democratische weg wordt bewandeld in dit hele besluitvormingsproces,

-          dat informatie daarover anders dan tot nu toe ruim op tijd bekend wordt gemaakt  en

-          dat we in het vervolg verschoond blijven van dreigementen als zou de provincie alle partijen kunnen overrulen.

Een uitspraak overigens die in dit geval op juridische gronden valt aan te vechten en, als het moet, ook aangevochten zal worden.

 
De vergadering is achter de rug en we moeten het zelf nog allemaal even op een rijtje zetten.
Leuk is om te lezen dat als je amper thuis bent al op internet de nodige reacties leest..
Wij zijn echter ook benieuwd naar de bevindingen van onze leden, dus mensen als u erbij was en het gevolgd hebt, we willen graag weten wat u ervan vond!
Opvalland was dat de zaal vol zat!...het leeft dus onder de mensen en dat kan ook haast niet anders...
Jammer is het dat de raad geen standpunt heeft  ingenomen en even dreigde het zelfs dat de vergadering zou worden verschoven.
Gelukkig ging dat laatste niet door en kregen ook wij spreektijd toebedeeld en als u heeft kunnen luisteren dan heeft u onze spreker dhr ir B.Mooijman kunnen horen.
Naast een meneer van de "KNV" en iemand op persoonlijke titel die voor een circuit was, deze laatste werd echter door de toehoorders met een glimlach ontvangen.
Het is jammer dat de raad geen keuze heeft gemaakt voor het vast houden van de huidige structuur visie waarin geen plek is voor een circuit.
Enkele partijen willen meer gegevens en willen de rapporten van de Provincie eerst afwachten.
Mogelijk zien enkele partijen uit naar een door de provincie voorgestelde win-win situatie waarbij er nog geld te halen is bij Hooijmaijers (die ook over de financiën gaat).
Zolang er nog geen standpunt wordt ingenomen en Hooijmaijers zich niet terug trekt is er reden genoeg om verontrust te blijven.
Eigenlijk kun je zeggen dat deze vergadering niets veranderd heeft, ook niet aan de ongerustheid die momenteel onder de burgers leeft,
want er is niets beslist en er is geen stelling genomen en ook de structuur visie is niet veilig alleen dan voor enkele partijen.
Grote afwezige was dhr.Hooijmaijers zelf, die gewoon doorgaat en nu weet dat de gemeente mogelijk in is voor een win-win situatie.
 
***De Christen unie (2) is tegen een circuit en wil dat de raad zich uitspreekt
 
****CDA (4) tegen het circuit, wilden vast houden aan de structuur visie en staat open voor nieuwe plannen die passen binnen de huidige structuur visie, verder vraagt zij zich af wat den helder nu voor stad wil zijn? en voor haar betreft geen circuit want die past niet in de structuur.
 
***VVD (6) Bellinga kiest strategisch en wil het rapport van de Provincie afwachten.Hij vindt de vergadering prematuur, waarschijnlijk zijn ze tegen maar melden dit niet omdat Hooijmaijers een partij genoot is die mogelijk nog wat geld heeft liggen en die moet je zo lang mogelijk te vriend houden.Verder valt de opmerking in de 2e ronde dat de strategische visie leidend zou moeten zijn.
 
***D66 (2) wilde de vergadering verzetten naar een andere datum omdat ze nog te weinig stukken hadden en wilden dus eerst meer informatie.Verder had ze niet veel te melden.
 
***SP (2) Nijendal geeft aan tegen te zijn maar wil wel alle onderzoeken na kijken.
 
***Abbenes van Progressief den Helder (2) Hij vraagt zich af waarom er geen stukken zijn en er zo weing overleg is en valt de wethouders aan m.n. Boskoljon deze laatste krijgt steun van Hulman
 
***Prins (1) gaf aan ook niet gelukkig te zijn met een circuit "de strategische visie is de uitgaans visie, welke stad willen we nu zijn?"
 
***Kies Kees (1)  was duidelijk voor een circuit en haalde aan dat op hyves de groep voorstanders duidelijk groter was maar plaatste daar wel een kanttekening bij namelijk dat aantallen niet zo veel zeggen, ..waarschijnlijk durfde hij verder niet te zeggen om wat voor soort inwoners het gaat en hoe zij zich uitlaten in woorden.Hij wil wel eerst alle stukken op tafel voor dat hij een definitief besluit wil nemen.Hij verwacht na komst van een circuit ook dat er in den helder een ander soort inwoner  komt.
 
***PVDA (8) in principe tegen het circuit maar wil nog wachten op de Provincie en wil nog  niet beslissen.
 
***Stads Partij Den Helder (1) was afwezig
 
***Groen links (1) Nel is tegen het circuit en wil vast houden aan de vaste visie en niet telkens weer een andere maken.
 
***van dongen en van dongen (1) was afwezig
 
 
[  ( )=aantal zetels  ]
 
Jammer genoeg waren niet alle leden van de raad even geïnteresseerd in het onderwerp...wat ons opviel was dat er tijdens het debat ook op hun eigen laptop werd gekeken naar foto's van the Tall Ships, motorcross en en aanverwante sites, de site van de belangen vereniging julianadorp, kranten, enz. die stonden dus duidelijk vanavond niet de belangen van hun achterban te behartigen.
 
De politieke partijen gaan afwachten, wij van de VVVI blijven de ontwikkelingen volgen en zullen u op de hoogte blijven houden.
 
De brief die naar de gemeenteraad van Den Helder gemaild is uit naam van gezamelijke NatuurBescherming organisaties. (Het is de bedoeling dat de gezamenlijke NB organisaties, met de Milieufederatie als trekker, actie onderneemt naar de provincie, waarbij voorop staat dat ze op zich wel voor verplaatsing van het circuit uit de duinen zijn, mits die weer gewoon natuurgebied worden, maar dan niet naar Den Helder, maar bijv. naar de nieuwe Maasvlakte of Moerdijk…

De leden van de gemeenteraad van Den Helder

 

Castricum, Verplaatsing racecircuit Zandvoort

 

Geachte leden van de raad,

 

19 augustus hebt u een vergadering over het verzoek van de provincie om een verplaatsing van het racecircuit van Zandvoort naar uw gemeente in overweging te nemen.

Landschap Noord-Holland wil aan de argumenten die u ongetwijfeld pro en contra te horen krijgt nog enkele argumenten toevoegen waarom u er, naar onze mening verstandig aan zou doen dat verzoek naast u neer te leggen.

 

Het circuit zou vooral verplaatst moeten worden omdat het momenteel te veel hinder veroorzaakt. Daarom kan het aantal races in Zandvoort niet uitgebreid worden en wordt gezocht naar een plek waar dat wel mogelijk is. Op zich lijkt verplaatsing ons een goed idee, maar dat zou dan wel naar een plaats moeten zijn waar noch natuur, noch mensen er overlast van ondervinden. Het ligt dan niet voor de hand om voor Den Helder te kiezen.

 

Zowel de Waddenzee- Noordzeekustzone als de Duinen van Den Helder tot Callantsoog zijn aangemeld als Natura 2000 gebied. De definitieve aanwijzing vindt binnenkort plaats, maar ook nu geldt in deze gebieden al het regime van de NB- wet 1998. Daarin zijn de Europese natuurrichtlijnen verwerkt en de belangrijkste is dat alle activiteiten die significante schade kunnen veroorzaken aan de soorten of habitats, waarvoor de gebieden aangemeld zijn, in principe niet toegestaan zijn. Dat geldt uitdrukkelijk ook voor activiteiten buiten de gebieden zelf.

Om die reden is er voor de uitbreiding van het aantal vluchten van luchthaven Den Helder twee jaar geleden uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke verstoring van broed- en trekvogels. Daarbij is niet alleen gekeken naar de helicoptervluchten zelf, maar ook naar onregelmatige vluchten, schietoefeningen, excursies en andere zaken die verstoring zouden kunnen veroorzaken. (de toetsing volgens de NB- wet kijkt naar cumulatieve effecten). Daarbij bleek dat met name onregelmatige vluchten en excursies verstoring geven. Het is dus waarschijnlijk dat ook een racecircuit te veel verstoring zou geven. Ook de natuur in de duinen, die in Den Helder toch al sterk onder druk staan doordat ze zo smal zijn, is gebaat bij rust.

Naar onze mening zou in Den Helder (en de Noordkop in het algemeen) ook een circuit ook niet op zijn plaats zijn omdat juist rust en ruimte het gebied aantrekkelijk maken voor toeristen. Door de aanleg van een circuit zou die aantrekkingskracht vernietigd worden. Wij zijn overigens graag bereid om samen met de gemeente en andere partijen aan een plan te werken om Den Helder nog aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers, uiteraard binnen de mogelijkheden die de natuur biedt.

 

Met vriendelijke groeten,

 

B.M. van Beijma- van Dam

Landschap Noord-Holland

beleidsmedewerker externe betrekkingen

postbus 257, 1900 AG Castricum

 

 
Na onze eigen spreker kwam dhr Möhlmann aan het woord. Hij sprak op de gemeenteraadsvergadering namens de KNNV ( Kon. Ned. Natuurhistorische Vereniging).
"Hier de tekst die ik als uitgangspunt heb gebruikt bij het inspreken tijdens de extra raadsvergadering. Zoals het hier staat heb ik het niet exact gezegd aangezien er voor mij ook een spreker zeer gloedvol tegen het circuit heeft gesproken. Ik heb geprobeerd daar aansluiting bij te zoeken. De argumenten zijn wel over het voetlicht gegaan. Zie ook de doorgestuurde mail van  deVereniging Van Verontruste Inwoners (Den Helder, Julianadorp en omstreken)."

Hieronder vindt u zijn tekst:
 

Geachte leden vd raad, burgemeester en wethouders

Hartelijk dank voor de gelegenheid om hier te mogen inspreken.

Mijn naam is Brian Möhlmann en ik spreek namens de KNNV.

Dit is de Koninklijke natuurhistorische vereniging , wij zijn een vereniging voor veldbiologie en houden ons onder andere bezig met specifiek soortonderzoek en ecologie.

Door haar deelname aan de wedstrijd “de groenste gemeente van Nederland” heeft Den Helder aangetoond te beschikken over een aantal bijzondere kwaliteiten op het terrein van de natuur. Niet voor niets viel Den Helder in de p[rijzen.

 

De KNNV is van mening dat deze kernkwaliteiten behouden moeten blijven, zonodig versterkt en wij  zijn ervan overtuigd dat deze bijzondere kwaliteiten van Den Helder aangetast worden als het racecircuit hier komt.

 

Over welke kernkwaliteiten heb ik het dan? Deze liggen op het terrein van de biodiversiteit en op het terrein van het landschap. Kijken we naar de biodiversiteit dan kunnen we vaststellen dat wij een aantal bijzondere soorten hebben.

 

Bij de aanleg van het racecircuit gaat het vooral om de aantasting van de landschappelijke kwaliteiten, het gaat dan om rust, ruimte en schone lucht. Landschappelijke kwaliteiten beperken zich niet tot een afgebakend gebied, maar strekken zich over de grenzen van gebieden uit. Aantasting van deze kwaliteiten heeft dan ook gevolgen voor terreinen buiten het direct aangetaste terrein.

(Geluidsoverlast is daar een voorbeeld van)

 

Het zijn juist deze kwaliteiten die ook van economische waarde zijn voor Den Helder. Aantasting hiervan zal dan ook gevolgen hebben voor de inkomsten uit het toerisme. Hoge geluidswallen bederven het uitzicht, het ruimtelijke aspect van onze gemeente. Het racen zal niet alleen luiden tot geluidsoverlast, maar ook de luchtkwaliteit verpesten.

 

Behalve direct verlies aan natuurwaarden is er dus ook economisch verlies.

 

Het grensoverschrijdend effect van het racecircuit zal ook in de gebieden er om heen leiden tot verlies aan natuurwaarden en mogelijkheden tot genieten van kernkwaliteiten. De huidige opbouw van structuren waardoor individuen tussen gebieden kunnen reizen verdwijnen en de  hoge geluidswallen  bieden daarvoor geen vervanging.

 

Een veel gehoord argument voor dit soort van activiteiten is werkgelegenheid. Den Helder heeft zeker behoefte aan uitbreiding van werkgelegenheid, maar het is een illusie om te denken dat er veel nieuwe directe werkgelegenheid zal ontstaan t.g.v. het racecircuit. Zandvoort heeft contracten met allerlei ondernemers en die zullen dat niet opzeggen ten gunste van helderse ondernemers Om diezelfde reden hoeven we ook onze hoop niet te vestigen op indirecte werkgelegenheid, als afgeleide toch al minder.

 

Het circuit moet worden aangelegd. Dit is een forse investering. Ook hiervan is het niet zeker dat een Helderse aannemer dat kan doen. Dit zal aanbesteed moeten worden volgens Europese richtlijnen. De kans dat onze Helderse ondernemers kunnen concurreren met grote landelijke ondernemingen is klein.

Het economische verlies ten gevolge van het verdwijnen van rust, ruimte en schone lucht zal dus niet gecompenseerd worden door economische voordelen van het circuit. Wel de lasten, maar niet de lusten.

 

De grenzen van de geluidsgolven lopen over europees erkende natuurgebieden, duinen en Waddenzee. Dit heeft als mogelijke consequentie dat er in het broedseizoen niet gereden kan worden in verband met de rust voor de vogels. Als dit het geval is dan nemen de inkomsten van het circuit af.

 

Gelet op alle bovenstaande argumenten zijn wij tegen de komst van het racecircuit en vragen dringend aan de raad om dan ook tegen de plannen te stemmen. Wij zijn niet overal tegen. Zo zijn wij sterke voorstander van het ontwikkelen van een duurzame economische ontwikkeling van onze mooie stad gebaseerd op de eerder genoemde kernwaarden waardoor het goed leven is in Den helder. Mochten wij daar een bijdrage aan kunnen leveren dan kunt u ook een beroep op onze vereniging doen.

 
 
Nog even de Besluitenlijst raadsvergadering zoals het op de website van de gemeente Den Helder staat

Besluitenlijst raadsvergadering 19 augustus 2008.

1. Opening.

Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Bakker, de heer van Dongen en de heer Roelofsen.

1a. Ordevoorstel fractie D66.

De fractie van D66 dient een ordevoorstel inhoudende de raadsvergadering van vanavond geen doorgang te laten vinden. Als argument wordt hierbij onder andere aangegeven dat er op dit moment onvoldoende informatie is om een standpunt in te nemen.

Het ordevoorstel is in meerderheid verworpen. De fracties van D66 en KiesKees.nl stemmen voor het ordevoorstel.

4. Vaststelling agenda.

In verband met het speciale karakter van deze vergadering haalt de voorzitter het vaststellen van de agenda naar voren. Hij stelt voor, om in afwijking van de voorliggende agenda, eerst agendapunt 5 te behandelen en daarna de insprekers (agendapunt 2) aan het woord te laten. De raad stemt hiermee in.

3. Bepalen stemvolgorde.

Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Bruin.

5. Presentatie over de ruimtelijke aspecten van het verplaatsen van het race-circuit van Zandvoort naar Den Helder door de fractie van de ChristenUnie en de heer Bonfrer (voorlichter van het circuit Zandvoort).

De heer Koning (fractie ChristenUnie) geeft een korte inleiding over het tot stand komen van deze vergadering. Daarna gaat hij in op de geluidscontouren zoals die bij het beoogde circuit zouden behoren.

De heer Bonfrer (voorlichter circuit Zandvoort) geeft een toelichting op de rol en mogelijkheden die de provincie heeft schetst. Hij geeft aan dat bij een verplaatsing van het circuit naar Den Helder dezelfde problemen zullen spelen zoals die er nu zijn bij het circuit in Zandvoort.

2. Spreekrecht burgers.

De heer Mooiman spreekt in namens de vereniging in oprichting die tot doel heeft informatie uit de eerste hand te verkrijgen over de plannen betreffende het circuit. Hij schetst de negatieve gevolgen van de verplaatsing van het circuit en geeft aan dat verplaatsing van het circuit naar Den Helder in strijd is met het huidig beleid.

De heer Möhlmann spreekt in namens de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Hij geeft aan dat met name de kernkwaliteiten van Den Helder (rust, ruimte en luchtkwaliteit) door de komst van het circuit worden aangetast. Ook genereert het circuit geen directe en indirecte economische winst.

De heer de Graaf geeft aan dat de komst van een circuit naar Den Helder een diamanten kans is. Hij geeft hierbij onder andere aan de verbreding van de N9 en de uitstraling en reclame die een circuit voor een stad als Den Helder kan hebben. Tevens kan de komst van het circuit een positief effect hebben op de ontwikkeling van vliegveld de Kooy, Kooyhaven en het stadshart.

6. Debat over de mogelijke verplaatsing van het race-circuit van Zandvoort naar Den Helder.

De fractie van de PvdA geeft aan dat zij eerst de nadere informatie van de provincie willen afwachten. Op grond van de huidige informatie en gegevens is de fractie van de PvdA tegen de komst van het circuit.

De fractie van PRINS-Voor behoorlijk bestuur geeft aan dat de vraag in deze is of we de toekomst van de stad willen wijzigen. Pas nadat hierover een debat is gevoerd kan een besluit genomen worden.

De fractie van GroenLinks geeft aan dat de raad zich vroegtijdig moet uitspreken over de eventuele komst van een circuit. Op grond van de huidige informatie en gegevens is de fractie van GroenLinks tegen de komst van het circuit. Tevens geven zij hierbij aan dat vastgehouden moet worden aan de Strategische visie 2020 en de Structuurvisie Julianadorp.

De fractie van Progressief Den Helder geeft aan dat zij geen voorstander is van een circuit. Het college dient zicht te richten op andere ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld alternatieve energie.

De fractie van de Socialistische Partij Den Helder geeft aan geen voorstander te zijn van verplaatsing van het circuit. Verplaatsing van het circuit is kapitaalvernietiging.

De fractie van het CDA geeft aan dat het circuit niet past in de vastgestelde kaders; namelijk de Strategische visie 2020 en de Structuurvisie Julianadorp. Het CDA blijft achter de vastgestelde kaders staan, een circuit past daar niet in. Tevens geven zij aan het onderzoek van de provincie af te wachten. Het gaat om meer dan een circuit alleen.

De fractie van de ChristenUnie geeft aan dat het circuit niet past in de vastgestelde kaders; namelijk de Strategische visie 2020 en de Structuurvisie Julianadorp.

De fractie van KiesKees.nl geeft aan dat op grond van de huidige informatie en gegevens geen keuze gemaakt kan worden. De fractie wacht het onderzoek van de provincie af, waarbij de fractie met name wil weten wat een keuze voor wel of geen circuit Den Helder economisch oplevert.

De fractie van de VVD geeft aan dat zij eerst de nadere informatie van de provincie willen afwachten. Op grond van de huidige informatie en gegevens is de fractie van de VVD tegen de komst van het circuit. De Strategische visie 2020 en de Structuurvisie Julianadorp zijn leidend.

De fractie van D66 geeft aan dat zij op grond van de huidige informatie en gegevens geen standpunt kunnen innemen.

Wethouder Boskeljon zegt toe dat, zodra informatie voorhanden is (oktober/november 2008), de raad hier direct bij betrokken wordt.

7. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering.

 

 
Standpunten CDA en CU n.a.v. een brief van een VVVI-lid aan alle fracties.
 

 
 
 
 

 
                  Als u informatie heeft is of als u informatie wilt of op de hoogte gehouden wilt wilt worden,
              mail ons dan uw adres.
               Laten we gezamelijk actie voeren en onze stem laten horen o.a. naar de media !!
               voordat de gevolgen werkelijkheid worden.
 
               Ideeën en tot actie bereide medeslachtoffers zijn van harte welkom.