Dossier 'Hooijmaijers'...
 
@langevliet.nl
 
Het plan om het racecircuit te verplaatsen is afkomstig van Ton Hooijmaijers,
gedeputeerde van de provincie Noord-Holland.
Wie is die man die tegen de wil van circuitpark, gemeente Zandvoort, bewoners van
Zandvoort, Den Helder en vooral Julianadorp toch zijn zin wil doorzetten?
 
We hebben op internet gezocht en kwamen daar een flink aantal stukken tegen, want dhr Hooijmaijers is gek op publiciteit, staat erg graag in de spotlight, mag zich graag profileren. Misschien is hij vroeger aandacht tekort gekomen wat hij nu probeert te compenseren.
 
Hoewel we hem met deze pagina weer aandacht geven, wat we liever niet willen, is het toch belangrijk om te weten wie deze man is en waar hij toe in staat is.
Want als het gezond verstand de regie zou voeren zouden de absurde plannen van het racecircuit nooit door gaan. Maar we hebben het hier over 1 man met veel geld, invloedrijke kennissen en macht achter zich. Niemand durft deze man aan te pakken, zelfs de provincie niet. Hierdoor kan hij zijn gang gaan, ten koste van inwoners en bedrijven.
 
 
 

Bron: Provincie Noord-Holland.

CV Ton Hooijmaijers

Algemene gegevens  
Naam: Hooijmaijers
Voornamen: Antonie Martinus Cornelis Alfred
Roepnaam: Ton
Geboortedatum: 30-jul-61
Geboorteplaats: Deventer
Nationaliteit: Nederlandse
Burgerlijke staat: Gehuwd, 2 dochters en een zoon
Telefoon \ fax email werk: Tel. 023 514 4344 \ Fax 023 514 4092 \ email: hooijmaijers@noord-holland.nl
Lees Meer.......

 

 
 
Vriend en vijand in Noord-Holland zijn het over een ding eens: VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers accepteert geen nee. „Dat klopt", zegt de sterke man in het college van gedeputeerden zelf. Niet uit gebrek aan bescheidenheid, maar vooral omdat Hooijmaijers van duidelijkheid houdt. 'Als iets zo is, dan draai je daar niet omheen' - dat zou zijn lijfspreuk kunnen zijn. Hooijmaijers draait niet om het circuit van Zandvoort heen, niet om de binnenduinrand, het Provinciehuis, niet om zijn missie maar China.

Ik accepteer geen nee?", papegaait Ton Hooijmaijers. En dan komt direct het stellige antwoord. „Ik accepteer niet zómaar nee", verduidelijkt de provinciebestuurder zijn eigen opstelling nog eens. „Je moet me overtuigen, zo niet dan vind je me tegenover je."

 
 
 
Postkantoor klaar voor Dekker
Na de grote buitenbeurt is is nu ook het interieur van het vroegere postkantoor aan de Burgemeester de Raadtsingel opgeknapt. De verschillende vertrekken zijn met eenvoudig kantoormeubilair ingericht als 'ontwerpatelier' voor het project Bloemendalerpolder/KNSF-terrein. Overigens is alles nog niet helemaal klaar. De postbussen binnen en de PPT aanduidingen buiten zijn er bijvoorbeeld nog. Maar minister Dekker mag op werkbezoek komen om naar het 'voorbeeldproject' te kijken. Het is de bedoeling dat ze maandag om vijf uur 's middags arriveert en dat ze ook een kijkje neemt op het kruitfabriekterrein, waar de meeste gebouwen zijn gesloopt maar de meeste bomen nog overeind staan. Het is de genodigden geraden niet alleen Minister Dekker maar ook Gedeputeerde Hooijmaijers met 'Uwe Excellentie' aan te spreken, behalve als je een van de gelukkige raadsleden bent die 'Ton' tegen hem mogen zeggen.
 
 
Krantenartikelen
 

 

27 december 2007

 

Vroemmm

Je hebt politici wier bestaan de natie volledig ontgaat. In jargon zijn dit de ’harde werkers achter de schermen.’ Gedeputeerde Ton Hooijmaijers van Noord-Holland acteert liever vóór de schermen. Hij mag zich graag profileren. En het maakt niet uit waarmee, getuige zijn jongste vondst. Hij wil serieus onderzoeken of het racecircuit van Zandvoort na zestig jaar kan verhuizen naar de rand van een industrieterrein ten zuiden van Den Helder.

Geweldig plan, vindt de Helderse burgemeester Stefan Hulman. De marinestad snakt naar nieuwe economische impulsen.

Zijn collega Niek Meijer spreekt van een proefballon. Zandvoort wil het circuit helemaal niet kwijt. Circuit Park Zandvoort zit zelf evenmin op verplaatsing te wachten. Of zoals directeur Hans Ernst het zegt: ,,Raceliefhebbers beschouwen het circuit als heilige grond. Als het aan ons ligt blijven we hier nog zestig jaar.’’ Ernst noemt Den Helder ’niet de meest flamboyante plaats’.

Hooijmaijers gaat er gemakshalve vanuit dat het circuit bij gedwongen verhuizing in de provincie blijft. Terecht? Misschien hebben ze in Zuid-Holland of Gelderland wel flamboyantere plekjes.

De gedeputeerde dacht rond de feestdagen nationaal nog wat reuring te brengen. Dat is gelukt. Maar is het verdedigbaar, om veel tijd en gemeenschapsgeld te steken in een onderzoek dat, vroemmm, op topsnelheid in een bureaulade gaat verdwijnen?

Met dit soort proefballonnen knaagt de provincie aan haar eigen geloofwaardigheid als bestuursorgaan. Ze slaagde er immers in dertig jaar niet in om datzelfde Den Helder te verlossen van een enkelbaans spoorlijn en een knullige 80-kilometerweg. Het lukte na jaren praten en rapporten schrijven niet om in Noord-Holland een nieuw motorcrosscircuit aan te leggen.

Als gedeputeerden willen scoren, kunnen ze beter af en toe hun bureaulade opruimen.

Ronald den Boer


 

10 juli 2007

 

Gedeputeerde krijgt ongewenst pizza’s thuis

 

haarlem - 

De Noord-Hollandse bestuurder Ton Hooijmaijers is het zat, helemaal zat. Week in, week uit krijgt de gedeputeerde van economische zaken pizza’s thuis in Amsterdam bezorgd waar hij geen trek in heeft. Of abonnementen op Story en Privé, die hij niet heeft besteld.

Omdat Hooijmaijers bovendien meent dat zijn vrouw en kinderen zijn bedreigd door de anonieme afzender van al dat moois, heeft hij bij de Haarlemse politie aangifte van stalking gedaan. Na ampel beraad met het openbaar ministerie ging die afgelopen vrijdag tot actie over.

Als gevolg van de aangifte werd beeldend kunstenaar Rob van Koningsbruggen (1948) ’s morgens vroeg van zijn bed in Wieringermeer gelicht. Hij werd eerst overgebracht naar Alkmaar, vervolgens naar Haarlem, waar hij uitgebreid werd verhoord.

De kunstenaar heeft tegenover de politie het eerste feit, de e-mails, toegegeven. Over de pizza’s en de roddelbladen zegt hij: ,,Hooijmaijers heeft méér vijanden. Die man gooit heel Noord-Holland plat.’’

 

 

De affaire Hooijmaijers

10-08-2006 • De Noord-Hollandse gedeputeerde en toekomstig lijsttrekker van de VVD Hooijmaijers maakt het bont. Gisteren lekte een noodkreet van de afdeling automatisering van de provincie uit. In de notitiewenden de ambtenaren zich tot hun chef met de vraag wat zij aan moeten met het gedrag van Hooijmaijers. Zijn wensen zijn zo buitensporig dat de ambtenaren niet meer weten waar zij aan toe zijn.

LEES HIER WAAR DIT OVER GAAT....

of op de website van MUIDENINFO: ARCHIEF 

 

Hooijmaijers naar China

12-06-2006 • Gedeputeerde Hooijmaijers is op werkbezoek in China, om reclame te maken voor Noord-Holland en zijn prachtige bedrijventerreinen. Vreemd, want 4 jaar geleden is besloten dat Noord-Holland zich niet meer op China zou richten. De zoveelste dienstreis van het provinciaal bestuur waar de Noord-Hollander met recht een vette vraagteken achter kan zetten.

Op zich geen slecht idee om reclame te maken in China, want de bedrijventerreinen kampen met enorme leegstand en een Chinese investeerder aan de haak slaan is dan niet gek: meer werkgelegenheid. Echter, in 2002 heeft Noord-Holland besloten de speciale band die de provincie tot dan toe had met China te verbreken.

Na ettelijke campagnereizen naar China was het het provinciebestuur gebleken dat China bepaald niet happig was en dat Noord-Holland aan al dat gereclameer in het verre China uiteindelijk niets over hield. De provincie richtte zich vanaf dat moment meer op Europa en in engere zin op het Poolse Pommeren. Gezien tegen deze achtergrond is de reis van Hooijmaijers niet langer uit te leggen.
 
 
 

08 augustus 2008

 

Goed dat provincie juist nú naar China gaat

 

Een delegatie van de provincie bezoekt onder leiding van gedeputeerde Ton Hooijmaijers bedrijven in China. Doel is handel bevorderen en kennis uitwisselen. Het bezoek aan China ligt gevoelig vanwege mensenrechtenvraagstukken.

Doet de provincie er goed aan juist nu de regio Shandong te bezoeken, waar het al sinds 1995 contacten mee onderhoudt of hadden ze er voor moeten kiezen om thuis te blijven?

 

Gedeputeerde Ton Hooijmaijers (Promotie) staat bekend om zijn snoepreisjes. Indien Noord-Holland al economische contacten zou willen leggen, was gedeputeerde Jaap Bond (economie) de aangewezen man om te gaan. Jaap Bond was bij zijn vorige werkgever hoofd van de recherche (zware criminaliteit) en weet als geen ander dat indien hij wil terugkeren in zijn oude functie, hij zich geen strapatsen kan veroorloven. Hij gaat dus niet naar China en Ton Hooijmaijers kan naar China, zogenaamd op economische missie. Een missie die wel erg parallel loopt met de Olympische Spelen. Het is jammer dat niemand in Provinciale Staten Ton Hooijmaijers durft aan te pakken.

 

De vraag is of de provincie Noord-Holland die contacten dient te leggen. Voor zover bekend heeft Provinciale Staten zich nimmer in die zin uitgelaten. Mochten de staten dat toch willen, dan is het beste om contact te leggen met het ministerie van Economische Zaken. Dat ministerie coördineert de reizen van ministeries, provincies, gemeenten en bedrijven.
Op het ministerie van EZ is de kennis aanwezig om van een economische trip een succes te maken. De provincie Noord-Holland weet dat, maar Ton Hooijmaijers (VVD) gaat zijn eigen weg en de staten durven niet in te grijpen.

 

Wat heeft NH nu daar te zoeken? NH is Lutjebroek op de schaal van Sjanghai.
Is die man daar steun aan het verzamelen voor het nieuwe circuit in Den Helder? Of wil hij bij die Chinese stuwmeren ideeën opdoen voor het Wieringerrandmeer?


Dat is Glootheidswaanzin, meneel Hooijmaijels! Sambal bij?

Zo'n reis is typisch een nieuw krasje op het jasje van Hooijmaijers: 't slaat nergens op, 't kost bakken met geld en 't levert niets op, behalve een foto-album in huize Hooijmaijers.

 

 

Gedeputeerde Ton Hooijmaijers verheugd over thematische Salons PARK

Ik ben verheugd dat Miranda Reitsma een aantal inhoudelijke, thematische salons organiseert om mij te helpen in deze essentiële ‘verkenningenfase’.

De provincie is volop bezig met het opstellen van een structuurvisie. De nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (nWro), die waarschijnlijk per 1 juli 2008 in werking treedt, vormt de aanleiding om deze structuurvisie op te stellen. Deze wet verplicht namelijk provincies en gemeenten structuurvisies te maken.  

Actieve rol
De structuurvisie is voor de provincie de wettelijke opvolger van het streekplan, maar heeft wel een heel ander karakter dan het streekplan. Met het streekplan hadden we veel meer een ‘passieve’ rol: toetsen of bestemmingsplannen of veranderingen daarin in overeenstemming zijn met het streekplan. De provincie kan nu ook een ‘actieve’ rol gaan spelen. ‘Belangen’ is een centraal begrip in de structuurvisie. In ons geval gaat het dus om ‘provinciale belangen’. Als iets een provinciaal belang raakt, kunnen we actief het voortouw nemen. Daarvoor staan ons per 1 juli 2008 nieuwe instrumenten ter beschikking.

De komende maand moeten we voor onszelf en voor de buitenwacht, met name gemeenten en waterschappen, duidelijk maken wat onze belangen zijn, welke instrumenten we gaan inzetten en hoe we in de toekomst omgaan met onze partners. Wat willen wij en waarom willen ‘wij’ dat en niet bijvoorbeeld gemeenten of Rijk? Het motto van de wet is tenslotte “decentraal wat kan, centraal wat moet”. Daarna gaan we invulling geven aan “hoe” we ons provinciaal belang gaan uitvoeren, beschermen of borgen….

Nieuwe instrumenten
De nieuwe instrumenten bestaan uit ‘zachte’ instrumenten, zoals overleg en convenanten, en uit ‘harde’, juridische instrumenten die de provincie kan gaan inzetten, zoals het inpassingsplan, het projectbesluit, de verordening en de pro-actieve aanwijzing. Waarbij ik nadrukkelijk wil wijzen op het veranderde karakter van de ‘aanwijzing’ – een instrument om op een positieve manier verantwoordelijkheden van de provincie over te dragen aan gemeenten.

 

Badplaatsen
We zijn druk bezig met inhoudelijke verkenningen. Daarbij besteden we uitgebreid aandacht aan het verkennen van verschillende thema’s zoals de Welvaart- en Leefomgevingscenario’s van het CPB, met de vraag of die recht doen aan de ontwikkelingen die wij dagelijks zien. We maken demografische verkenningen, we vertalen de elf onlangs vastgestelde opgaven voor de Metropoolregio Amsterdam. Uit onze eerdere streekplannen en huidige inzichten destilleren we de ruimtelijke hoofdstructuur van de provincie. Een paar punten licht ik daar uit.

Allereerst de Noordzeekust. Daarin staan centraal veiligheid, maar ook recreatieve kwaliteit. We willen niet overal dezelfde soort badplaatsen, maar een diversiteit daarin. De ene meer gericht op het massatoerisme, de ander meer op de rust zoekende recreant. Een dergelijke diversiteit kunnen we ook aanbrengen bij de ‘Zuiderzeekustplaatsen’.

Monumenten
Het Noord-Hollandse landschap is rijk aan monumenten. Ik denk bijvoorbeeld aan de Stelling van Amsterdam. Hoe kunnen we dat, landschappelijk maar ook functioneel, toeristisch of economisch beter benutten? Maar er is meer. Denk aan de Westfriese Omringdijk, een historisch monument dat heel Nederland tot voorbeeld zou kunnen zijn. Of de kanalen in Noord-Holland, nog steeds functioneel en een fraaie erfenis van daadkrachtig initiatief uit het verleden. Het OerIJ, een belangrijk monument in onze ondergrond en wegwijzer in de zoektocht naar de vroege bewoning van de natte delta van Noord-Holland. Maar ik denk hierbij ook aan het Noordzeekanaalgebied als industrieel erfgoed.

 

Blauwe Hart
Van een heel ander kaliber is het vraagstuk van het IJmeer en Markermeer, het Blauwe Hart. In mijn dromen moet dan een nationaal natuurpark worden, waar je graag wilt komen om het te beleven, maar tegelijkertijd is het ook zoekruimte voor ov- en wegbereikbaarheid en door de provincie Flevoland is het aangewezen als zoekruimte voor woningbouw. 

U leest het, bij de provincie zitten we vol met ambities. En dan heb ik het nog niet eens gehad over mijn ideeën over het Circuit Park Zandvoort, meer duurzame energie, meer ruimte voor wellnessvoorzieningen, de toekomst van Schiphol, nieuwe landgoederen et cetera. 

Ruimtelijke kwaliteit
Provinciale belangen is een van de pijlers in de structuurvisie. Ruimtelijke kwaliteit is een ander. We onderzoeken wat ruimtelijke kwaliteit precies betekent en hoe je dat borgt – samen met Miranda Reitsma, onze PARK.

Wat zien we nu en in de toekomst op ons afkomen? Verdere concentratie van mensen en bedrijvigheid in de Metropoolregio Amsterdam. Een andere bevolking qua leeftijd, huishoudens en afkomst. Verdere druk op ons fantastische landschap, veranderingen in de landbouw, de verdergaande behoefte aan natuur, klimaatverandering. En gaat de digitale revolutie nog een hogere vlucht nemen?

 
ton hooijmaijers is enorm publieks **** volgens de verslaggeefster van BNR nieuwsradio kikt hij op aandacht...alles moet ziekelijk tot in de puntjes correct zijn...en hij schreeuwt om aandacht
 
Na ongeveer 20 minuten in dit filmpje van RTVNH loopt hij met een koe op straat...
 
Hierop kwam een aantal aardige reacties in het Haarlems Dagblad....
 

 
Een jaar eerder had dhr Hooijmaijers een bezetting van het Provinciehuis in scene gezet.....niets is hem blijkbaar te gek...
 
 

 
Marius Jaspers, journalist van 'webkrant' Raarlems Dagklad heeft Ton Hooijmaijers als RaDa's knuffelgedeputeerde geadopteerd en schrijft met regelmaat over de gereputeerde gedeputeerde, op humoristische wijze maar met ondertoon...

Raarlems dagblad

5 oktober 2008

Eregast

Zondagochtend elf uur. We slapen uit. De regen wast geduldig de ramen, Haarlem is nog stil. Dan klinkt vanuit de verte een gezoem, dat aanzwelt en aanhoudt.

"Kan dat het circuit zijn?"

Ik twijfel.

Er zijn dit weekend weliswaar races in Zandvoort en die duinstrook van zes kilometer overbruggen ze makkelijk...

"Het zou motorherrie kunnen zijn, op zich... Maar afgaande op de berichten in de pers, houd ik het toch op eregast Ton Hooijmaijers, die daar op de VIP-tribune luid zit te spinnen. Van buitengewone tevredenheid."

eregast

**Knipsel uit de voorpagina van Grote Broer het HD (4-10); zie ookhier.

*** Veel meer over RaDa's knuffelgedeputeerde in de categorie Noord-Holland

 


 
April 2010: Het wordt steeds spannender rondom Hooijmaijers....
 
 
1 april 2010:  FIOD doet inval bij VVD'er Hooijmaijer
 
AMSTERDAM - De opsporingsdienst FIOD-ECD heeft woensdag een inval gedaan in de woning van VVD’er Ton Hooijmaijers.

Volgens het oud-lid van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland viel de fiscale opsporingsdienst binnen in verband met verdenkingen rond vastgoed. ‘Ze hebben een kopie gemaakt van de bestanden op mijn computer en de administratie meegenomen.’

Hooijmaijers zegt in de krant dat hij niets te verbergen heeft en dat de inval als een totale verrassing kwam. ‘Ik weet van niets.’

Zijn advocaat Frits Schneider zegt dat er nog veel onduidelijk is. ‘Justitie zoekt heel breed.’

Hooijmaijers stapte vorig jaar op bij de provincie naar aanleiding van de Landsbanki-affaire, waarbij de provincie voor 78 miljoen euro het schip in ging.

 
 
Je kunt je afvragen wat het Wieringerrandmeer en de bouwplannen in Zandvoort (zodra het racecircuit was verdwenen)  hem heeft opgeleverd of zou gaan opleveren.
 
 
 

 
                  Als u informatie heeft is of als u informatie wilt of op de hoogte gehouden wilt wilt worden,
              mail ons dan uw adres.
 
               Laten we gezamelijk actie voeren en onze stem laten horen o.a. naar de media !!
               voordat de gevolgen werkelijkheid worden.
 
               Ideeën en tot actie bereide medeslachtoffers zijn van harte welkom.
 

            
 
  • foto's     
  • provincie Noord-Holland    /    Dossier Hooijmaijers
  • Gemeente Den Helder   
  • Circuit Zandvoort   
  • onderzoeken   
  • acties, ideeën
  • startpagina
    •