Wieringerrandmeer.
 
@langevliet.nl

 
De eerste droom van dhr Hooijmaijers is al uitgekomen, nl. de verwezenlijking van het Wieringerrandmeer. De gang van zaken rond dit project lijkt in veel opzichten op onze situatie:
* Het plan komt van dezelfde gedeputeerde.
* De plannen zijn in alle stilte uitgewerkt.
* De inwoners werden niet op de hoogte gebracht.
* In januari 2008 werd een onderzoek gedaan. Hieruit kwamen 2 soorten reacties te voorschijn: we weten van niets of de struisvogelmethode 'dat komt hier nooit!!'
In maart 2008 werden de handtekeningen gezet om de kostbare landbouwgronden onder water te zetten...Helaas zien we dezelfde struisvogelmethode ook in Julianadorp...dat komt hier niet...!
* Eind juni werd een alternatief plan gepresenteerd waarbij 90% van de boerderijen gespaard kon blijven. Helaas...u bent te laat, alles is al in gang gezet.
 
* En nu????? Het waterniveau van het IJsselmeer zal stijgen...hierdoor moeten er nu al nieuwe maatregelen bedacht worden voor het Wieringerrandmeer....
 
* In 2009 moet de eerste schop de grond in gaan....maar beloftes etc zijn nog niet eens nagekomen...
 

 
Hieronder staan een aantal links waar meer te vinden is over onze voorganger....
oa een filmpje met betoog van dhr Hooijmaijers...vervang de naam Wieringerrandmeer door Julianadorp en de tekst kun je zo gebruiken...de rillingen lopen je over de rug...
 
Lees hier de protesten van de inwoners, de brieven aan ministers, de manier waarop de structuurplannen allemaal aan de kant werden gezet...............
 
 
 
Het alternatieve plan...helaas, ze waren te laat...de handtekeningen waren gezet.
 
Protest dure ondertekening Randmeer
WIERINGEN GroenLinks in Noord-Holland is verontwaardigd over de manier waarop de Samenwerkingsovereenkomst Wieringerrandmeer officieel wordt ondertekend.
De ondertekening, door provincie, de gemeentes Wieringen en Wieringermeer en bedrijvenconsortium Lago Wirense, vindt plaats op 5 maart 2008 tijdens een symposium.
Dat symposium is voor bewoners alleen bij te wonen na betaling van honderd euro. De statenfractie van GroenLinks vindt dat 'te zot voor woorden'.
 
 
 
http://www.noordtopics.nl/onroerendgoed/2008_03_20-4.shtm
Ton Hooijmaijers, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening, is blij met het positieve oordeel van gemeenteraden en staten: "De aanleg van het randmeer is een fantastische stimulans voor de economie in het gebied. (* Stopwoordjes van dhr Hooijmaijers...)
Voor de kop van Noord-Holland is het belangrijk dat er meer banen komen en dat de voorzieningen er kunnen blijven. De aanleg van het randmeer, dat bovendien ťťn van de grootste natuurprojecten in Noord-Holland wordt, draagt hier heel veel aan bij. Daarom ben ik blij dat Provinciale Staten bereid zijn de risico's te nemen en deze keuze voor het gebied en zijn inwoners hebben gemaakt."
(Maw de domme burgers hadden niets in te brengen...de keus werd voor ze gemaakt..........)
 
Alternatief plan Wieringerrandmeer
 
Wil je Hooijmaijers nog eens aan het werk zien?? De rillingen lopen je over de rug......
ja ja..het is een hard gelag....he? meneer Hooijmaijers ????als je woningen wilt bouwen gaat het natuurlijk ten koste van agrarische grond....waar zijn al die huizen voor nodig ??? er is straks geen mens om die huizen te kopen!!!! Wie wil die huizen bouwen ??? o ja...Hooijmaijers!
Nee men Hooijmaijers...het was geen goed plan en ook dat waanzinnige plan van u om het racecircuit naar Julianadorp te verplaatsen is een slecht plan....
 

 
 dinsdag 9 september 2008
 
íAfspraken nog niet op papierí
 

Wieringen  -  CDA-politici informeren bij alle partijen naar Wieringerrandmeer

Het Tweede Kamerlid Ad Koppejan (CDA) is gisteren op bezoek geweest in de ge­meenten Wieringen en Wie­ringermeer. De CDAíer kwam als lid van de Kamercommis­sies ruimtelijke ordening en landbouw informeren naar het Wieringerrandmeer.

 

Als onderdeel van een CDA-dele­gatie kwam Koppejan gisteren naar de twee gemeenten. Hij zou eigenlijk worden vergezeld door zijn collega Ruud van Heugten, maar deze moest door ziekte af­zeggen. Koppejan werd nu ver­gezeld door CDA-statenlid Nel Eelman-van ít Veer.

 

Het initiatief voor het bezoek kwam van de Kamerleden zelf. De delegatie werd uitgenodigd in het projectbureau Wieringer­randmeer in Den Oever. Daar werden zij ontvangen door de colleges van Wieringen en Wie­ringermeer. Volgens woordvoer­der Alex Oostendorp van het projectbureau kregen de CDAíers te horen hoe het masterplan wordt uitgevoerd. ĄZe wil­den weten wat het plan precies behelst en wat de stand van za­ken op dit moment is."

 

BedrijfsbeŽindiging

 

Na het bezoek aan het projectbu­reau ging de delegatie ook langs bij het Wierings Beraad, een or­ganisatie van Milieufederatie en Landschap Noord-Holland, en het Agrarisch Collectief/LTO. Het boerencollectief vreest de ge­volgen van de komst van het randmeer voor de landbouw en probeerde de delegatie daarvan te overtuigen. Niet alleen moe­ten dertig boeren in het rand-meergebied hun bedrijf beŽindi­gen, de achterblijvers verwach­ten te maken te krijgen met kweldruk.

 

Otto Smit, voorzitter van deLTO Noord-afdeling Wieringer­land, stelt dat de boeren nog al­tijd niets op papier hebben staan. ĄBij de stuurgroep geeft men ons ook gelijk en stelt men dat onze eisen redelijk zijn, alleen zijn die afspraken nog niet vastgelegd. Er kan bijvoorbeeld niet alleen worden gesproken over een zak geld bij een onteigening. De boe­ren die moeten vertrekken willen hun bedrijf elders voortzet­ten. Dus moet er gezocht worden naar een plekje voor die bedrij­ven, waar dan ook in Nederland. Dat hebben we het CDA meege­geven."

 

Het boerencollectief, gedepu­teerde Jaap Bond en stuurgroep-voorzitter Jan van Zijl gaan op 18 of 19 september weer met elkaar om tafel.

 

 

Bron: NHD

 

 

Afspraken voor boeren Wieringerrandmeer

19 sep 2008 15:21


De Stuurgroep Wieringerrandmeer en LTO en het Agrarisch Collectief Wieringerrandmeer hebben gisteravond een basis gelegd voor collectieve afspraken over grondverwerving en verplaatsing.

Het Wieringerrandmeer wordt een nieuw woon- en recreatiegebied in de kop van Noord-Holland. Er is afgesproken dat boeren die voor het randmeer moeten wijken, kunnen rekenen op een gelijk inkomens- en vermogensperspectief. Voor bedrijven die aan de rand van het Wieringerrandmeer liggen en daardoor beperkt worden in hun bedrijfsvoering, moeten daarvoor gecompenseerd worden.

De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een afsprakenkader. Dat kader wordt ondertekend door de bestuurders Jan van Zijl en Jaap Bond van het Project Wieringerrandmeer. Vervolgens gaan de betrokken partijen gezamenlijk de afspraken aan betrokken boeren en inwoners toelichten. De provincie Noord-Holland begint na deze informatiebijeenkomst met de actieve grondverwerving en zal dan ook de betrokken agrariŽrs individueel benaderen.


Bron: agrairsch dagblad auteur: Kelly Lubbers


 
 
 
 

 
                  Als u informatie heeft is of als u informatie wilt of op de hoogte gehouden wilt wilt worden,
              mail ons dan uw adres.
 
               Laten we gezamelijk actie voeren en onze stem laten horen o.a. naar de media !!
               voordat de gevolgen werkelijkheid worden.
 
               IdeeŽn en tot actie bereide medeslachtoffers zijn van harte welkom.