Updates aan onze leden.
 
@langevliet.nl

update 1: (20-07-2008)
 
Even een relaas van een hectische week waarin veel gebeurd is...
 
Allereerst onze dank voor uw reactie!...velen hebben gereageerd en daarbij is het niet mogelijk om een ieder persoonlijk terug te schrijven al hebben we dat wel zoveel mogelijk geprobeerd.
 
We zijn al veel wijzer geworden en op onze website www.langevliet.nl/actie vindt u al veel informatie terug....er is een foto aangepast op basis van gegevens van het rapport "preutz " welke opgemaakt is in opdracht van circuit zandvoort.
Hieruit blijkt dat de schade voor onze omgeving qua geluids overlast veel groter is dan aangegeven door RTV Noord Holland.
Vreemd is ook dat het tegen alles in druist waar de gemeente Den Helder nu voor staat...althans op papier...
Laten we echter één ding voorop zetten, wij zijn niet tegen een circuit maar tegen de overlast die een circuit op deze plek zal veroorzaken!..
Wij zijn erg verontrust over de mogelijkheid dat het circuit van zandvoort daadwerkelijk onze kant op komt. Dat er een niet geringe kans is dat het gebeurt is op te maken uit diverse stukken van o.a. provincie en media En het heeft nog al wat gevolgen!..
 
Velen hebben meegedacht..gelukkig!..een deel van de reacties die we binnen kegen zijn geplaatst op de site .
Maar we kunnen nog heel veel informatie gebruiken!..heeft u tips, pers berichten, stukken die er toe doen van gemeente of provincie of van het circuit...het is welkom!..weet u mensen die ons kunnen helpen, tip ons..echt alles is welkom!
 
Gelukkig kan ik u ook mededelen dat we zijn overgegaan tot het starten van een vereniging.
De eerste beginselen daarvan zijn gemaakt...ook u kunt gratis lid worden. 
Om te voorkomen dat u wederom moet gaan mailen hebben we degene die ons gemaild hebben als lid genoteerd. Wilt u dit niet, laat het ons even weten. Zijn er meer mensen in uw huishouden die ook op de ledenlijst willen komen te staan, laat ze ons dan even een bericht van steun sturen. Wij kunnen immers geen gezinnen vertegenwoordigen, maar wel individuen (personen).
Het is ons duidelijk gemaakt dat we alleen sterk staan als we u als lid ook echt kunnen vertegenwoordigen, vandaar dit automatische lidmaatschap. Wat houdt dat in zult u wellicht afvragen, nu we gaan u vertegenwoordigen als vereniging en u op de hoogte houden via een nieuwsbrief per mail. Zo blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en weet u dat er mede-gewaakt wordt over uw belangen. 
 
Wij hebben al enkele contacten gelegd deze week met enkele vooraanstaande personen die gaan kijken wat we nu het beste kunnen doen en zij gaan de nodige contacten leggen met diverse instanties. Verder gaan we binnenkort starten met het verspreiden van leaflets (foldertjes) en kleine posters om een ieder te wijzen op de mogelijke gevolgen van een circuit  in onze mooie rustige streek, de kop van Noord Holland.
U merkt het, ook al kreeg u niet gelijk bericht terug, we hebben niet stil gezeten en we hopen dat u dat ook niet doet!...maak een ieder bekend in uw omgeving van wat mogelijk dreigt en wat de gevolgen voor hen kunnen zijn. Wijs ze op onze site: www.langevliet.nl/actie zodat ook zij later niet voor een verrasing komen te staan en we samen sterk worden om zo een vuist te maken tegen een circuit in onze omgeving.
 
Verder zijn een naam voor onze vereniging en eenlogo van harte welkom!
Voor informatie, opmerkingen en suggesties kunt u ons mailen.
 
Met vriendelijke groet,
de vereniging van verontruste inwoners...
 
 

 
 
Update2: (27-07-2008)
 

Beste leden!

een goede naam is er nog niet, dus noemen wij ons tijdelijk nog maar,

 

Vereniging Van Verontruste Inwoners (VVVI)

 

Tot op heden worden de namen Nolly en Ronald en Four Seasons te veel gebruikt in de media en daar zijn we niet zo blij mee... 

Wij hebben de verslaggever van het Noord Hollands Dagblad gevraagd of hij daar voortaan wat terughoudender mee wil zijn. Het gaat tenslotte niet meer alleen van ons uit maar van ons allen! Wij hebben slechts een coördinerende taak. 

Ook de kreet Circuit Haters is bij ons niet goed gevallen. Maar goed, deze man heeft wel d.m.v. zijn artikel de aandacht weer gevestigd op de problematiek rondom het racecircuit.

 

De ontwikkelingen:

Het is goed te vernemen dat er nu ook in het Helderse politieke landje ontwikkelingen gaande zijn.
Zoals u wellicht in de krant heeft kunnen lezen, hebben de PvdA en de Christen Unie een vergadering aangevraagd die plaats vindt op 19 augustus om 19.30 uur. Als het enigszins kan zullen wij daarbij aanwezig zijn want het is een openbare vergadering, toegankelijk voor iedereen!
In ieder geval gaan we, hoe dan ook, volgen wat daar gezegd wordt!

 

Ook gaan er deze week informatiefolders door de bus van bewoners die met het risico van sloop en met geluidsoverlast te maken krijgen. Dat zijn er nogal wat en alleen kunnen we dat niet. Gelukkig hebben mensen aangeboden ons daarin te helpen, we kunnen hierbij mogelijk nog wat hulp gebruiken.
Aangezien het op eigen kosten gedrukt wordt moeten we even zien hoeveel folders dat kunnen gaan worden maar het is belangrijk dat een ieder weet wat er speelt. We krijgen nog steeds zoveel reacties van mensen die denken dat het hun niet aan gaat of niet beseffen wat voor impact het op onze omgeving gaat geven.
Uit veel reacties (o.a. op de krantenartikelen) van mensen die vóór de verhuizing van het circuit zijn, blijkt dat ze niet door hebben wat er werkelijk speelt. Zoals uit de reactie…’wat zeuren jullie nou? jullie B&B krijgt extra gasten tijdens die racedagen’…blijkt dat ze nog steeds niet door hebben dat er dan helemaal geen huizen meer aan de Langevliet of Schoolweg zullen staan. Of…’een connexionbus over de Langevliet maakt meer lawaai’…
U kunt een aantal binnengekomen reacties lezen op de
site.

 

Heeft u artikelen dan zijn die van harte welkom, evenals suggesties enz.

We zijn begonnen met het aanschrijven van de politiek en diverse belangenverenigingen die opkomen voor onze natuur en landschappelijke omgeving. Het lijkt erop dat er in de gemeente politieke partijen zijn die ons steunen. Hopelijk gaan die ons ook steunen richting de provincie. De provincie staat echter boven de gemeente.

Ook de landelijke politiek wordt op de hoogte gebracht over mogelijk gevolgen voor Den Helder en Julianadorp bij een weigering voor 12 dagen racen in Zandvoort.  

Op onze site www.langevliet.nl/actie vindt u o.a. vele nieuwe reacties van mensen die ons aanschreven en nieuwe stukjes film van o.a. Hooimaijer. U vindt ze hier: 

Interessante video opnames:

http://video.msn.com/video.aspx?mkt=nl-NL&brand=&vid=d20aebf7-9477-41e2-8ac6-b533c964831a

 

http://video.msn.com/video.aspx?mkt=nl-NL&brand=&vid=45c3d200-b503-4063-947f-28921a19e997

 

http://video.msn.com/video.aspx?mkt=nl-NL&brand=&vid=caf649b9-5dbe-41c0-bb96-57b9423bbcd1

 

En er is een pagina met de laatste berichten die in de media zijn verschenen. 

 

 

laatste krantenartikelen in het NHD 26-07-2008: o.a. reactie lezer,

Racecircuit

Het is te gek voor woorden dat er nagedacht wordt over een racecircuit in Den Helder. Den Helder is daar geen stad voor. De toeristen komen hier voor de rust en schone lucht, niet voor lawaai. En dat er huizen voor moeten worden gesloopt is helemaal van de zotte. Denk maar aan de mensen die wonen aan de Korte Vliet en de Midden Vliet die net voor veel geld aan geluidsisolatie tegen het geluid van vliegveld de Kooy hebben gekregen (uit overheidsgelden).

Dat meneer Ton Hooijmans stelt dat onderzoeksbureau Peutz weet waar het circuit zou komen en stelt dat hij het zelf nog niet weet, is een leugen. Want het circuit moet daar komen.

En een circuit aanleggen tussen twee woonwijken in is helemaal belachelijk. Denk maar aan de Schooten en Julianadorp en zelfs de bebouwing bij de Kooibrug.

Ik heb zo'n idee dat de gedeputeerde zelf in de nabijheid van het circuit in Zandvoort woont. Er zelf last heeft van de herrie en zo probeert er van af te komen.

Trouwens de infrastructuur leent zich er ook niet voor, wie moet dat betalen? Zeker toch niet de inwoners van Den Helder. Meneer Boskeljon, ik hoop dat u uw poot stijf houdt en tegen deze plannen blijft. Burgers, inwoners van Den Helder, klim in de pen en stuur protestbrieven. Ga voor schone lucht en geen lawaai.

Tip: maak er een mooi recreatiegebied van met bos- en waterpartijen, fietspaden, wandelpaden, desnoods een camping.

JAN KARSTEN DEN HELDER

Circuithaters bundelen zich

DOOR LEOBLANK@NHD.NIden helder - Tegenstanders van een racecircuit in Den Helder bundelen de krachten. Volgende week komen ze als georganiseerde club naar buiten met een brief die bij vele honderden huizen in de directe omgeving wordt bezorgd. Op dinsdag 19 augustus zal de gemeenteraad in een extra vergadering een voorlopig standpunt bepalen over het omstreden plan. Nolly  in Julianadorp heeft vele tientallen reacties ontvangen op haar oproep via de website www.langevliet.nl-actie. De onderneemster vreest voor de toekomst van haar logiesverblijf wanneer op steenworp afstand raceauto's rondrijden. Het circuit is gepland in het verlengde van de Kortevliet, tussen Midden- en Langevliet. Tenminste op twaalf racedagen per jaar zal de geluidshinder zo hoog zijn dat grenzen worden overschreden. Honderden woningen zouden tegen de vlakte moeten.

Hoewel Den Helder en Zandvoort én het huidige circuit tegen verplaatsing zijn, lijkt gedeputeerde Hooijmaijers niet van plan dit idee te laten varen. In oktober komt hij met een eigen onderzoek, waaruit zou blijken dat een circuit in Den Helder geen onoverkomelijke bezwaren oplevert.

„Mensen denken dat het niet zo'n vaart loopt. Anderen weten nog van niets. Ook krijg ik reacties alsof alles al in kannen en kruiken is". Hoogste tijd dus voor de Julianadorpse om de juiste informatie bij elkaar te zoeken en zich met enkele gelijkgestemden in een vereniging te organiseren. „De tegenstanders opereren erg versnipperd. Samen kunnen we veel beter een vuist maken".

Inmiddels hebben de initiatiefnemers taken onderling verdeeld en de eerste brieven verstuurd naar politieke fracties in de Tweede Kamer en in de gemeenteraad. Volgende week worden huis-aan-huis in grote delen van Julianadorp en De Schooten informatiebrieven bezorgd.

Nolly zou met stomheid geslagen zijn wanneer het racecircuit ondanks alle bezwaren toch wordt aangelegd: „Huizen dalen in waarde en zijn onverkoopbaar. De nieuwe wijk Julianadorp-Oost kunnen ze schrappen. En ik kan m’n B&B wel sluiten met zo veel herrie."

Op initiatief van raadslid Tjitske Biersteker (Christenunie) komt er op dinsdag 19 augustus een extra raadsvergadering. Ze heeft de daarvoor benodigde zeven handtekeningen van raadsleden (van onder meer SP, Groen-Links, Progressief Den Helder en PvdA) verzameld.

 

‘Circuit tot hoogste rechter aanvechten’

Voor PvdA-fractievoorzitter Theo Rijntenis een racecircuit 'volstrekt onbespreekbaar'. „Wij zullen zo'n plan tot de hoogste rechter aanvechten'.

De leider van de grootste fractie is een van aanvragers van een extra raadsvergadering. „Het wordt tijd dat raad en burgers geïnformeerd worden. We moeten niet afwachten tot de provincie met een eigen geluidsrapport komt", vindt Rijnten. Hij twijfelt geen moment over het standpunt van zijn fractie: „Wij zijn absoluut tegen. De kans dat we daar op terugkomen is nul. Toch willen we de provincie haar verhaal laten vertellen."

Rijnten kan zich niet voorstellen dat de provincie haar zin zomaar kan doordrijven. „Wij gaan hier dwars voor liggen. Dat kan jaren procederen kosten.

‘Twijfel’
Ook Tjitske Biersteker(Christen-Unie) betwijfelt of de provincie de raad kan passeren. Zij heeft zich gestoord aan recente uitspraken van burgemeester Stefan Hulman. Die toonde zich niet onder de indruk van de geluidsrapporten. „Het is zijn portefeuille niet. Dat had hij nooit mogen zeggen", aldus Biersteker. Wethouder Boskeljon had zich kort daarvoor juist tegen het circuit uitgesproken.

 

Tot zover deze update

met vriendelijke groet

VVVI

 

 


Update3 (29-07-2008):
 
Hoi beste mensen..het is een beetje een gekken huis hier aan het worden maar dat heb je dan ook als de media zich op je stort..
na de nodige kranten berichten is nu de radio en tv aan de beurt..en ik kan u zeggen als woordvoerder van onze vereniging valt dat niet mee...naast een baan enz..
maar in ieder geval mocht u radio RTVNH niet aan gehad hebben deze ochtend dan kunt u op http://www.rtvnh.nl/nieuws/ nog eens beluisteren wat ik namens de vereniging kenbaar heb gemaakt op de radio vanochtend..tevens is daar een radio fragment te beluisteren van de CU den Helder t.w. mevr Tjitske Biersteker.
Verder komen vandaag RTVNH TV nog langs en ook Hart van Nederland heeft interesse getoond.....
Hopelijk komt onze boodschap goed in de lucht , ik zal proberen mijn best te doen het gaat om uw belang!...
 
tot zover deze bericht geving, ik probeer u namens de vereniging op de hoogte te houden,
 
mvg ronald
Vereniging Van Verontruste Inwoners. (i.o)
 
p.s. het leden aantal groeit gestaag...velen vertellen ook over ons aan familie/vrienden enz..onze dank daarvoor!..
samen staan we sterk, hoe meer leden hoe krachtiger onze stem!
aanmelden kan via actie@langevliet.nl
 
 

 
31-07-2008, Update 4
 
Beste leden,
 
Een journalist was in een mum van tijd klaar met het lezen van het rapport en komt tot de conclusie dat er mogelijk geen sprake is van sloop. Helaas...we komen toch tot andere conclusies en hebben hem daarom ook gebeld en nog eens gewezen op het strategisch rapport waarin wordt gesproken over ongeveer 200 te amoveren woningen. Als je even google'd zie je dat het gewoon verwijderen of sloop betekent.
De journalist ziet het allemaal als een tijdelijk iets...even wat nieuws en dan waait het wel over. Ik hoop dat hij gelijk heeft! Hij beaamde dat het goed is om je te laten horen en die mening horen we vaker. Dus zullen we van ons laten horen zolang het nodig is!!
 
Het ziet er naar uit dat het rapport Peutz niet klopt!..en gelukkig ten gunste van ons. Zoals u hier onder kunt lezen hapert er nogal wat aan.
Het is prachtig onderbouwt allemaal, maar.................................

het circuit is te klein ingetekend!!
 
Dit houdt in dat de grenzen aangeduid in dB's (decibellen) verder komen te liggen dan op de foto's. Sterker nog....als je het circuit in de huidige vorm overzet past ie helemaal niet! (tenzij je alleen de baan overneemt)( de vorm/ligging moet anders en daarmee komen ook de geluids grenzen anders te liggen)
Dat maakt het rapport dus eigenlijk waardeloos en is het goed dat Hooijmaijers zelf een onderzoek doet;-)  (Hooijmaijers legt de baan er ook anders in volgens zijn filmpje op de provinciale website met als titel droom, al geeft deze droom nog meer ellende voor met name de richting nieuw den helder en julianadorp. Voor een optimaal ruimte gebruik zou het circuit vooral aan de schoolweg kant moeten komen,de gevolgen zijn dan nog erger.)
 
Het resultaat kan niet anders zijn dan
1) dat er nog veel meer gesloopt moet worden of
2) dat het niet door gaat of
3) hij pakt een stuk aan de andere kant van de langevliet erbij (dat stuk langevliet bestaat dan toch al niet meer)...met nog grotere gevolgen!!!..wat is die man raar bezig!..
 
Hij doet al onderzoek en zet projectontwikkelaars aan het werk en hij heeft nog geen constructieve raadpleging gepleegd bij gemeentes en circuit. Dat is tegen alle regels in. Hij wil daarbij gebruik maken van nieuwe regels die de provincie sinds 1 juli dit jaar meer macht geeft (Wet Ruimelijke Ordening). Maar het lijkt er erg op dat hij oneigenlijk gebruik maakt van deze regels aangezien deze wet bedoeld is om gemeentegrenzen-overschrijdende projecten sneller te kunnen realiseren. En dat is hiet niet van toepassing. Hooijmaijers denkt daar echter anders over......En dan nog eens zijn uitspraken in het NOS journaal!...maar daar over zo meer...
 
Verder doen er geruchten de ronde dat de verbinding tussen Den Helder en Den Oever 4 baans gaat worden en dat er een bos tussen het circuit en de schoolweg komt...maar dat zijn nog niet bevestigde berichten.
 
Verder kregen we berichten dat er plannen klaar liggen voor grootschalig woningbouw in Zandvoort zodra het circuit weg is...tja....wat moet je met zo'n man?
 
Zulke mensen zijn gevaarlijk en drammen door. Krijgen hun zin doorgedrukt als je geen tegengeluid laat horen en dus laten we ons horen!..naast de Radio heeft ook de TV aandacht voor ons initiatief getoond en we zijn nog druk aan het folders verspreiden.(hulp gewenst!)
Zolang wij niet gehoord hebben dat Hooijmaijers het besluit heeft genomen om definitieve af te zien van de lokatie Den Helder/Julianadorp blijft het risico bestaan, dus gaan wij door want we hebben geen andere optie. Het is hij of wij!! Met het Wieringerrandmeer kreeg hij uiteindelijk ook steun in de Provinciale Staten.....We hopen dat de Helderse politiek in actie zal komen en ook de mensen in Breezand, want ook zij krijgen ermee te maken. Op 19 augustus om 19.30 uur komt de gemeenteraad van Den Helder bijeen. KOMT ALLEN!
 
 
 
Op de site hebben we weer het een en ander toegevoegd:
* de tekst van zijn uitspraken in het NOS journaal van 31-07-2008 in o.a. het 20.00uur journaal. ( zie media)
* verder nog nieuwe toevoegingen over een ondernemer die zijn eigen in aanbouw zijnde huis wellicht  laat slopen (kopje opmerkelijk) en meer nieuwe artikelen op de pagina


Hieronder ziet u meer over het Peutz rapport. ...met de nodige links.
 
In Pdf de rapporten van het circuit:
Marktconsultatie (info voor project ontwikkelaars, inschrijf termijn is verstreken om hier aan mee te mogen doen)
Werkboek (info voor project ontwikkelaars, inschrijf termijn is verstreken om hier aan mee te mogen doen)
Rapport Peutz over Den Helder
Rapport Peutz aanvullend over Den Helder
 
Het Rapport leest hier en daar moeilijk daarom hebben we een uittreksel gemaakt met enige toelichting op de tekst c.q. versimpeling, u vindt
die hier)

tot zo ver,
met vriendelijke groet,
Vereniging Van Verontruste Inwoners-VVVI
www.langevliet.nl/actie
actie@langevliet.nl
 
 

 
 
Update 5:
 
Wanneer: dinsdag 19 augustus 2008 - 19:30
De vergaderingen worden gehouden in het stadhuis en beginnen om 19.30 uur. U kunt van tevoren inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Voor spreekrecht is in totaal maximaal een kwartier beschikbaar. Elke spreker krijgt vijf minuten het woord. Zijn er meer dan drie insprekers, dan verdeelt de voorzitter het kwartier evenredig onder het aantal sprekers.

Wilt u van het spreekrecht gebruik maken, meld dat dan even bij de raadsgriffie (telefoon 0223-678105, e-mail griffie@denhelder.nl) uiterlijk 24 uur voordat de vergadering van de gemeenteraad begint of uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissievergadering.
 
Vereniging Van Verontruste Inwoners-VVVI
www.langevliet.nl/actie
actie@langevliet.nl
 
 

 
 
 
Update 6: 10-08-2008
Beste lid van de VVVI, het blijkt nog vaak dat mensen onze site niet goed lezen...helaas want als zij dit wel zouden doen dan zouden ze een beter beeld krijgen van de stand van zaken...ook u als lid willen we wijzen op de ontwikkelingen zodat u op de hoogte blijft..
 
Het idee van dhr.Hooijmaijers krijgt gelukkig steeds meer weerstand en zijn droom lijkt dan ook een steeds kleinere kans te maken, dat neemt niet weg dat het risico van verhuizing nog steeds bestaat en dat we ons moeten laten horen! en dat is de afgelopen tijd dan ook gedaan. Diverse vrijwilligers hebben folders rondgebracht in die gebieden die het meeste met de overlast te maken krijgen, mocht die meneer van gedeputeerde staten van de Provincie Noord-Holland toch zijn zin weten door te drukken.
We vinden het belangrijk dat een ieder weet wat er speelt!..dit keer is het geen idee van een lokale wethouder maar van iemand die erg zijn wil oplegt aan wethouders!
We zien dat in Callantsoog momenteel gebeuren en zo is het ook in het verleden gebeurd bij het Wieringerrandmeer.
En zo zal hij ook nu door gaan als hij niet gestopt wordt.
 
Gelukkig hebben wij velen aan onze zijde, ook uit onverwachte hoek zoals Zandvoort en zelfs vanuit het hele land!
Het circuit is ook duidelijk in hun wil als bedrijf!...lees meer op de pagina circuit waar we een toespraak van de voorzitter van Circuit Zandvoort voor de gemeente Zandvoort hebben geplaatst. Helaas kunnen wij niet alles plaatsen, maar het wordt uit alle stukken duidelijk dat het circuit echt niet weg wil of er moet heel veel tegenover staan (o.a. een veel grotere baan dan nu het geval is)...wat dan tot nog grotere gevolgen voor onze omgeving zal leiden.
 
U snapt het al, de gevolgen zullen dan nog veel groter zijn en daardoor kun je dit als een zeer ongewenst plan bestempelen.
Wij blijven de ontwikkelingen volgen en houden u op de hoogte van de plannen en ontwikkelingen. Nogmaals wij zijn niet tegen een circuit als het ergens geen schade aan kan richten, maar een plaatsing hier is te belachelijk voor woorden als je ziet welke gevolgen dit heeft op onze omgeving en woonbeleving.
 

In de Media zijn diverse nieuwe artikelen verschenen zoals een cartoon en artikelen uit diverse kranten zoals het Haarlems Dagblad, de Zandvoortse courant , Helders Weekblad en de Nieuwsbrief van Julianadorp Parel van de Noordkop.
Uit de stukken kunt u concluderen dat er in de afgelopen 3 weken al behoorlijk wat in beweging is gezet. Aan ons de taak om ons ook hierin te laten horen..wij hopen dan ook spreektijd te krijgen in de gemeenteraads vergadering van 19 augustus.
 
Verder een noodkreet van LTO Nederland uit de Helderse Courant van 11-8-2008 waarin wordt aangegeven dat er een tekort aan grond voor bloembollen is of zal komen...bij een komst van een circuit in de noordkop zou kostbare bloembollen grond verdwijnen.

reacties De laatste tijd zijn diverse reacties ontvangen en daar zijn we blij mee. Heel veel mensen steunen ons, zo blijkt en worden lid.
Ook een enkele voorstander van het circuit laat zich bij ons horen, al hebben zij hier eigen websites voor. Helaas zijn de mailtjes van een laag niveau, van geen enkele onderbouwing voorzien en gaan soms vergezeld van bedreiging en belediging enz. U begrijpt dat wij daar verder niet op ingaan.
Als mensen met echte argumenten komen zijn wij altijd voor rede vatbaar, maar uit de reacties blijkt dat zij niet eens de moeite nemen om de site goed te lezen. We hebben nette reacties wel geplaatst en daar op gereageerd. Maar helaas, het vervolg van de conversaties is niet voor publicatie geschikt gezien de uitlatingen van de voorstanders van een circuit.
We plaatsen in principe alle reacties (ieder heeft recht op een mening) maar beledigingen enz. worden niet geplaatst. Verder beschermen wij voor-en tegenstaanders door geen namen toe te voegen.
De VVVI gaat uit van verontrustheid over de mogelijke komst van het circuit naar onze regio en de gevolgen voor haar inwoners...wij zijn niet tegen een circuit op zich en hebben dan ook een goed contact met circuit Zandvoort zelf.

provincie noord-holland  Op deze pagina is een deel van de weblog van dhr Ton Hooijmaijers geplaatst. Ook enkele stukken over de nieuwe WRO wet (Wet ruimtelijke ordening) die per 1 juli van kracht is geworden. Op zijn site geeft dhr T.H. aan dat hij het recht heeft om deze wet te gebruiken voor verplaatsing van het circuit. Als het moet zal hij die verhuizing desnoods afdwingen...Circuit Zandvoort is echter een andere -ook onderzochte- mening toegedaan.
gemeente den helder. Op deze pagina vindt u een stukje over een nog niet zo lang geleden afspraak van de gemeente over het klimaat beleid. De gemeente heeft ondertekend dat ze een CO2 reductie van 30% zal nastreven en heeft subsidies aangevraagd bij de provincie om dit doel te behalen...Dit druist dus geheel in tegen de ontwikkelingen van een circuit in onze regio. De races en de bezoekers zullen zorgen voor een extra belasting van de CO2 en verhoging van -voor de gezondheid schadelijke- fijnstof. Met name fijnstof door slijtage van autobanden is moeilijk te bestrijden. 
Verder komt er op de pagina een stukje uit de structuurvisie voor Julianadorp. Die visie staat letterlijk haaks op de ontwikkelingen waar nu sprake van zou kunnen zijn. 

 
tot zover deze update. We blijven u op de hoogte houden. We zijn verder in de materie gedoken en zijn nog steeds verontrust, al lijkt de kans dat het circuit deze kant op komt, iets kleiner geworden, o.a. door de houding van het circuit zelf.
Toch blijft het belangrijk om ons te laten horen, aangezien de aanjager om het circuit hier naar toe te verplaatsen hele goede redenen heeft om alles op alles te zetten om zijn plan door te laten gaan. Het risico blijft bestaan tot we zwart op wit hebben dat het plan voor altijd definitief van de baan is.
 
 
met vriendelijke groet,
Vereniging Van Verontruste Inwoners-VVVI
www.langevliet.nl/actie
actie@langevliet.nl

 
 
 
 
Update 7: 14-08-2008
 
 
Beste leden,
even weer een update rond de ontwikkelingen van een mogelijke verplaatsing van het circuit Zandvoort naar onze regio.
Nieuwe artikelen vindt u op de pagina:
 
14-08-2008: Persbericht van de Provincie Noord-Holland
 

(zwart is persbericht, rood is ons commentaar)


Geen sprake van sloop honderden woningen in Julianadorp

Haalbaarheidsonderzoek mogelijke verplaatsing circuit nog in volle gang

 

Gedeputeerde Ton Hooijmaijers van de provincie heeft vol verbazing kennisgenomen van de onrust die er de afgelopen weken is ontstaan over het onderzoek naar de mogelijke verplaatsing van het circuit van Zandvoort naar Den Helder.

Komt mede door zijn eigen uitspraken gedaan voor RTV Noord Holland, 3 weken geleden.  

“Er wordt gesproken over de sloop van honderden woningen in Julianadorp. Het onderzoek dat het circuit zelf heeft laten uitvoeren lijkt een heel eigen leven te zijn gaan leiden. 

Absoluut niet..het rapport is duidelijk en geeft aan wat de gevolgen zijn bij verplaatsing van het huidige circuit, uitgaand van eenzelfde ligging. Zoals u eerder heeft kunnen lezen: het rapport spreekt van enkele honderden tot mogelijk 1000 te amoveren (mooi woord voor slopen/verwijderen) woningen, de verwachting is, en circuit zandvoort geeft dat ook aan, dat er alleen sprake kan zijn van verhuizing onder dwang maar dat zij dan wel een grotere rechte baan willen hebben dan nu het geval is. Daardoor zullen dan meer huizen moeten verdwijnen.

Het is jammer dat niemand de provincie heeft geraadpleegd. Ons eigen onderzoek is namelijk nog in volle gang. En van een plan waarvoor honderden woningen gesloopt moeten worden kan geen sprake zijn, dat nemen we zelfs niet in overweging!”.

Dat zou een  mooie toezegging zijn, alleen blijft er sprake van een verstoorde omgeving en woonbeleving. En over hoeveel woningen en stolpboerderijen hebben we het dan? maar een paar tientallen??...dat zijn nog steeds tientallen gedupeerde gezinnen te veel.

Het onderzoek van de Provincie komt volgens aankondiging in oktober, is gedaan in opdracht van de Provincie. In hoeverre deze onafhankelijk is, is niet bekend.

 

De provincie onderzoekt de haalbaarheid in het kader van de structuurvisie, de nieuwe visie van de provincie op de toekomstige inrichting van Noord-Holland. Het is één van de ideeën die de provincie voor deze visie onderzoekt. De provincie verkent daarbij welke oplossingen er te vinden zijn voor problemen die er nu zijn of kunnen komen.

Het onderzoek druist hoe dan ook in tegen elke structuurvisie die er is opgesteld, van gemeentes en de provincie zelf (structuurvisie Julianadorp + landschapsvisie Noordelijk Zandgebied en kustzone). U kunt deze beide visies vinden op onze site www.langevliet.nl/actie . Structuurvisie Julianadorp op pagina Gemeente; landsschapsvisie op pagina Provincie. Onder hoofdstuk 7 (deelgebieden) vindt u een prachtige tekening en toelichting van wat de Provincie voorstaat, of is dat niet meer belangrijk?

Aanleiding voor dit haalbaarheidsonderzoek is de onzekerheid of er op termijn nog internationale races op het circuit van Zandvoort mogelijk zijn, gelet op de jurisprudentie over de zogenaamde lawaaidagen. “Als we zo’n circuit voor Noord-Holland willen behouden, is het goed nu alvast na te denken over een alternatief voor het geval dat”, aldus Hooijmaijers.

Dan is het ook goed om nu aan te geven dat wij verontrust zijn en hier niet op zitten te wachten. 

“We moeten hier nog een standpunt over innemen en zullen daarbij een brede afweging maken”. Naar verwachting zijn de resultaten van deze fase van het onderzoek dit najaar beschikbaar. Hooijmaijers is daarnaast in gesprek met het Rijk over de aanpassing van de regelgeving voor geluidsdagen.

De normale gang van zaken is dat je eerst contact zoekt met betrokken partijen. Dhr. Hooijmaijers daarentegen bewandelt een andere weg. Dwars overal tegen in. Gevolgen?

 is een kosten plaatje en onrust......o.a.

 • bewoners ongerust
 • plannen die stil komen te liggen
 • gemeentes die niet ingelicht worden
 • project ontwikkelaars die gaan onderhandelen met boeren
 • onderzoeken worden gestart door projectbureaus omtrent invulling gebied zandvoort en den helder
 • rapportages die een hoop geld gekost hebben worden mogelijk gewoon over boord gegooid
 • onderzoeken gestart door provincie en circuit zandvoort die veel man/vrouw uren kosten. Weggegooid geld voor zo'n absurd plan...
Bron:Provincie Noord Holland.
 
 
 
 
En dan dit bericht nog in de krant van vrijdag 15 augustus:

Bron: Noordhollands Dagblad; 15-08-2008

'Verplaatsing circuit geen uitgemaakte zaak'

den helder - De verplaatsing van het circuit van Zandvoort naar Den Helder is geen uitgemaakte zaak. Gelukkig nog niet  
,,De rust in de Kop van Noord-Holland en het circuit als internationaal visitekaartje van Zandvoort en Haarlem zijn ook belangrijk voor recreanten en toeristen. Die optie zal de provincie ook bekijken'', meldt gedeputeerde Jaap Bond.
Betekent dat, dat deze mogelijkheid misschien ook zou kunnen? of gaat men hier eerst naar kijken? Eerder is aangegeven dat zandvoort de eerste optie blijft.
De provinciebestuurder heeft onder meer economische zaken en toerisme in zijn takenpakket. Bond reageert in zijn dagboek op internet (weblog) op alle commotie die de laatste maanden is ontstaan nadat zijn collega Ton Hooijmaijers het idee voor de verplaatsing van het circuit lanceerde. Het valt Bond op dat alle reacties negatief zijn: zowel uit de Kop van Noord-Holland als uit Zandvoort.
Blijkbaar heeft hij de reactiepagina van onze site gelezen waar zelfs reacties vanuit Zandvoort op staan.

 ,,Waarom ontstond bij ons dan dat idee? Vanwege alle wettelijke belemmeringen zou het circuit in Zandvoort geen toekomst meer hebben. Voor de Kop zou het juist een positief effect hebben.
Welke?.
Een vliegveld in de buurt,
Een simpel onderzoek leert dat er geen geluidsruimte is en het vliegveld nu al over haar grenzen heen zit! Extra vliegverkeer door de komst van het circuit is dan ook niet mogelijk en defensie zal beperking van haar vluchten t.b.v. het racecircuit waarschijnlijk ook niet accepteren. Ook de offshore zou wel eens in verzet kunnen komen of andere wegen zoeken
verbetering van de verbindingen 
Om die betere bereikbaarheid nu te koppelen aan het moeten accepteren van een racecircuit binnen de gemeentegrenzen vinden we over de grens gaan van het oorbare.
en mogelijk zelfs weer Formule 1-wedstrijden in Nederland.
In West Europa blijk dat formule 1 vrijwel niet rendabel meer is, er zijn dan ook al diverse banen gesloten. In Duitsland* en sinds kort in België** zijn veel betere banen beschikbaar.
Verder zou het Zandvoort kansen bieden om op de huidige locatie van het circuit projecten te ontwikkelen'', Volgens betrouwbare bronnen zijn er grote plannen voor woningbouw en enig herstel van de duinen 
zet Bond de voordelen op een rij.

* Duitse toeristen komen dus ook niet hier naartoe voor het racen, die blijven in eigen land.
**belgië heeft slechts met een bijna 2x zo grote baan (7600meter) ruimte voor 4 jaar Formule 1 gekregen.
 
conclusie:
Het is opmerkelijk dat er nu, 5 dagen voor de Gemeente raads vergadering in Den Helder, ineens geluid van de kant van de Provincie komt. Waarschijnlijk zag men in dat het zwijgen niet goed overkomt, zo vlak voor die vergadering. Al moeten we concluderen dat dit bericht wezenlijk geen verschil maakt in eerdere berichtgeving.
Het enige  positieve is dat men ontkent dat er een grote hoeveelheid woningen gesloopt moet worden, alle andere gevolgen blijven gewoon bestaan. Nog steeds horen we dat het rapport Peutz geen enkele indruk heeft gemaakt op de Provincie. Volgens ons is dit een gemiste kans, omdat dit rapport uitgegaan is van een voorzichtig onderzoeksprofiel en daaruit blijkt dat verhuizing vrijwel geen voordeel oplevert voor wat betreft de geluidsoverlast. Het kent verder alleen maar nadelen voor het circuit!
Wij zijn nog steeds verontrust. We moeten nog steeds de resultaten van het rapport van de provincie afwachten en de Gemeente Den Helder is er nog niet uit. Hopelijk komt over dat laatste meer duidelijkheid op 19 augustus na 19.30uur.
Het blijft frappant dat dhr.Hooijmaijers nu zo vlak voor de gemeenteraadsvergadering hiermee komt. Zou hij deze nog willen beïnvloeden? Nu alle fractievoorzitters van de gemeenteraad en alle fractievoorzitters van Provinciale Staten en landelijke politieke partijen een brief van ons hebben gehad? Ziet hij zijn prestige project (zijn droom) in duigen vallen?
Waarschijnlijk zal hij met mooie beloftes komen: verbreding van de weg Den Oever - Den Helder en een ander soort nieuwe toerist welke moet gaan zorgen voor een economische boost, toename van vliegbewegingen op Vliegveld den Kooy en van aanleverende bedrijven voor het circuit, werkgelegenheid, 350.000 bezoekers per jaar voor het circuit.
Maar al deze punten zijn makkeljik te weerleggen zoals ook op sitete lezen is en ze zijn momenteel al helemaal niet te onderbouwen! De ervaringen in Zandvoort wijzen dikwijls het tegenovergestelde uit. Geen boost maar slechts een geringe toename, waar tegenover staat een vertrek van een groot aantal toeristen, aantasting van de natuur en woonomgeving en vooral woonplezier van de huidige inwoners van Den Helder / Julianadorp en zelfs deels Breezand! wij zijn nog steeds verontrust en daar is nog steeds alle reden voor...
 
Vanaf de 20ste deze maand vindt u op onze site ook de tekst van onze VVVI, die gebruikt wordt in de raadsvergadering van 19 augustus a.s.
 
 
 
 
weblog gedeputeerde Jaap Bond:
 

Verplaatsing van het circuit Zandvoort

Tijdens mijn vakantie heb ik in de pers veel gelezen over het provinciale idee om het circuit van Zandvoort te verplaatsen naar de Kop van Noord-Holland. Wat mij opvalt, is dat de tendens en de inhoud van alle reacties negatief zijn, zowel uit de Kop van Noord-Holland als uit Zandvoort. Maar vooral ook: dat er over geschreven wordt alsof de provincie het besluit het circuit te verplaatsen al heeft genomen. Niets is minder waar. Laten we de boel even op een rijtje zetten. In het kader van de te ontwikkelen provinciale structuurvisie ontstond het idee voor het verplaatsen van het circuit van Zandvoort naar de Kop van Noord-Holland. Vanwege alle wettelijke belemmeringen zou het circuit in Zandvoort geen toekomst meer hebben. Voor de Kop zou het juist een positief effect hebben. Een vliegveld in de buurt, verbetering van de verbindingen en mogelijk zelfs weer Formule 1 wedstrijden in Nederland. Verder zou het Zandvoort kansen bieden om op de huidige locatie van het circuit projecten te ontwikkelen.

 

Onderzoek

Zoals gezegd moeten Gedeputeerde Staten nog besluiten over een eventuele verplaatsing van het circuit.Het college heeft alleen een beslissing genomen over een onderzoek naar de effecten van een mogelijke verplaatsing. En de verplaatsing van het circuit is een van de meer dan honderd voorstellen en ideeën die wordt onderzocht in het kader van de nieuwe provinciale structuurvisie. Een inhoudelijke discussie over dit onderwerp heeft in het college nog niet plaatsgevonden.

 

Een aantal antwoorden die wij als GS moeten krijgen uit het onderzoek zijn bijvoorbeeld: Is dezelfde wetgeving rond Zandvoort van toepassing op het gebied rond de Kop? Wat zijn de gevolgen van de komst van een circuit voor de specifieke kwaliteiten van het gebied in de Kop van Noord-Holland, namelijk rust? De afgelopen jaren zijn er vele miljoenen in het circuit geïnvesteerd zodat het aan de milieu eisen voldoet en zodat het nu economisch goed draait. De rol van het circuit van Zandvoort is belangrijk als het gaat om de impuls voor de toeristisch- recreatieve kwaliteit van Zandvoort. Honderdduizenden toeristen komen jaarlijks ook voor de races. Wat zijn de economische gevolgen voor Zandvoort en omgeving als het circuit verdwijnt? Kortom hoe ziet het financiële plaatje eruit voor beide gebieden?

 

Keuzes maken

Tot slot wil ik nog even ingaan op de kwaliteiten van beide gebieden. U kunt zich voorstellen dat als het gaat om de provinciale structuurvisie dat je dan vooral uit moet gaan van de specifieke kwaliteiten van een gebied. Als het gaat om Zandvoort en de achterliggende regio kun je ook kiezen voor het beter benutten van de mogelijkheden die er in deze prachtige regio zijn. Haarlem met zijn cultuur, musea en mooie stadshart, gekoppeld aan de toeristische aantrekkingskracht van Zandvoort als badplaats, waarbij het circuit, met zijn honderdduizenden bezoekers en vanwege zijn unieke ligging een internationaal visitekaartje is. De kwaliteiten van de Kop van Noord-Holland met zijn uitgestrekte vergezichten, de rust in dit gebied, met een Wieringerrandmeer voor de recreant en toerist en zijn centrale rol op gebied van havengebonden activiteiten, alternatieve energie, visserij/aquacultuur, bollen, etc. In de te voeren discussie in het college van GS zal ook deze zienswijze aan de orde komen. Tot die tijd is de verplaatsing van het circuit van Zandvoort naar de Kop van Noord-Holland een onderzoek. Niet meer en niet minder.

Het is niet meer en niet minder een idee...dat al aardig vorm begint te krijgen, dat de belastingbetaler al een hoop geld gekost heeft (gooien ze dat zomaar weg???)

Tip: ga in op de kwaliteiten van de Kop van Noord-Holland, met zijn uitgestrekte vergezichten (tot er straks 22 meter hoge schermen staan)
de rust in dit gebie
d (nu het nog kan), wierringerrandmeer...(laten we daar maar niks over zeggen, ook 1 van die ideeën van dhr Hooijmaijers die de inwoners door de strot is geduwd, toezeggingen aan agrariërs zijn nog niet nagekomen) etc etc etc...

Hopelijk laat men dit idee dan snel varen zodat burgers, bedrijven en politiek weer rust krijgen. Dit idee heeft ons allen nu al een hoop geld gekost en helaas veel onrust veroorzaakt.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Vereniging Van Verontruste Inwoners (Den Helder, Julianadorp en omstreken).

 
 

 
 
 
Update #8: 17-08-2008
 
Beste leden..alweer zult u zeggen?..ja alweer en hoe!..er speelt meer dan we wisten en we hebben dat dan ook op de site gezet..maar eerst...
 
artikelen nieuw:
 
 
* het addertje van Hooijmaijers...
 
Waar zit die?...
is ie onwetend of slim?...
 
De werkwijze van Dhr Hooijmaijers (gedeputeerde van Provinciale Staten) is onlogisch, of niet? ..Nou het verhaal zit zo..
voor de TV bij RTVNH doet hij een uitspraak...
 • Ik wil van 5 naar 12 UBO dagen (zeg maar voor het gemak Formule 1 race dagen (dagen met extra veel lawaai))
 • Als dat niet in Zandvoort kan dan maar in Den Helder
 • Ik ben degene die de vergunningen verstrekt.....
 nu de vraag van het addertje...                              
 
Uit de stukken blijkt (even simplistisch, kort door de bocht):
 
* als Zandvoort de 12 dagen NIET krijgt, dan krijgen ze die ook niet in Julianadorp...
resultaat: het heeft geen nut om deze kant op te komen.
 
* als Zandvoort de 12 WEL krijgt, dan hoeven ze niet meer te verhuizen,
resultaat: ze komen niet naar Julianadorp.
 
Hooijmaijers wist van de aanvraag voor 12 dagen.
Hij moet ook geweten hebben dat het om een categorische wetswijziging zou gaan (geldend voor alle circuits in nederland)
Hij moet dus ook geweten hebben van deze beide resultaten.
 
Waarom steekt hij dan toch zoveel geld in zijn onderzoeken, zet projectontwikkelaars aan het werk, wordt er speculatief op bollengrond geboden, waarom dan woonplannen voor Zandvoort als het circuit weg gaat, etc etc etc
 
Waarom zet Hooijmaijers door?...en schrijft hij Den Helder hoe dan ook niet af?..Welke troef heeft hij straks nog?
 
Wij kunnen dit even niet vatten...jullie?
 
Uit de stukken blijkt ook nog eens, dat als de 12 dagen goedgekeurd worden de wet Geluidhinder buiten werking wordt gesteld waardoor omwonenden al hun rechten kwijt zijn. Ze hoeven dus helemaal niet meer gecompenseerd te worden. Griezelig idee...
maar ook dubbel. Hierdoor zou je hopen dat ze de 12 dagen niet krijgen, maar wordt dan de kans weer groter dat ze toch deze kant op komen? 
 
 
* Uit de stukken die gestuurd zijn naar de minister door allerlei organisaties tegen deze wetswijziging.(u vindt het terug op onze site).
 
"De nu voorgestelde, categorische wetswijziging gaat echter verder dan het voor individuele gevallen mogelijk maken van een uitbreiding van het aantal UBO-dagen op grond van een belangenafweging. De uitzondering die men voor het Circuit Zandvoort beoogt, zou daarmee de regel worden. Het effect hiervan is, doordat de Wet Geluidhinder voor de UBO-dagen buiten werking wordt gesteld, dat er voor omwonenden, naast de extra geluidshinder, ook geen recht meer is op beperking van de schade door extra maatregelen, isolatie of – in een uiterst geval – amovering van de woning (lees sloop).  Deze algehele rechteloosheid voor omwonenden staat in schril contrast met de in de brief voorgespiegelde economische baten van vele miljoenen, en kan door u onmogelijk als consequentie gewild worden."
 
interessant stukje..en dan hoor ik zo vaak.......ach die organisaties hebben altijd wat te zeuren....
 
Mogelijk wil Hooijmaijers doorzetten..hij hoopte stilletjes door te kunnen gaan..maar ondervindt plotseling veel weerstand..voor wat betreft het wetswijzigingsvoorstel, door allerlei belangenverenigingen en van ons door bekendheid te geven van zijn plannen..(droom of hoe hij dat ook noemt..niets meer en niets minder dan een idee?) Hij probeert nu te sussen door een pers bericht..zo vlak voor de Gemeenteraad vergadering..de onrust is te voorbarig..Nou Nee dat is het duidelijk NIET!...Het is gewoon een bekende tactiek: met mooie woordjes iemand weer in slaap sussen en ondertussen je eigen gang gaan....
 
Hij is bezig met plannen en voorbereiden en waarom?...Mogelijk wil hij als het wetsvoorstel er komt toch proberen met de nieuwe WRO in de hand + deze wetswijziging om het circuit te verplaatsen naar Den Helder/Julianadorp. Zijn mooie beloftes kun je invullen...voor het circuit een grotere baan (met voor in de Noordkop nog grotere gevolgen) en voor Den Helder een betere ontsluiting vanaf Den Oever en een nieuw stadshart en toezeggingen omtrent werkgelegenheid enz..dit laatste is niet hard te maken, toch worden er getallen genoemd welke in de miljoenen  lopen. Ze zijn hierop ook terug gefloten want ze kunnen dit niet hard maken!!...
Maar dit alles gaat wel ten koste van rust, ruimte en vele gedupeerde gezinnen, enz enz enz!!
 
* De bezwaarschriften zijn terug te vinden op de website (pagina voor wie zich verder wil verdiepen) en zijn ook naar alle gemeenteraadsleden gestuurd.
Ze kunnen dinsdag niet zeggen dat ze van niets wisten.
 
 
 
We hebben de afgelopen weken van een aantal mensen hulp gehad (weten zelf wel wie we bedoelen ;-) en hebben heel veel positieve -soms hartverwarmende- reacties ontvangen.
Geeft ons de moed om door te blijven gaan want het vergt best wel een hoop van het actieteam.
Bij deze allen hartelijk bedankt! maar we gaan dus door!!
 
* Dinsdagavond a.s. hopen we u te treffen om 19.30 uur in het stadshuis in Den Helder. We zullen dan zien hoe de gemeenteraad er over denkt.
Tijdens het Spreekrecht Burgers zullen wij ons laten horen voor het debat aan namens onze leden. Onze spreker zal  een oud bekende in de Helderse Politiek zijn.
 
Wat ons betrefdt,we hopen u dinsdag te zien en anders houden we u na dinsdag natuurljk op de hoogte van de ontwikkelingen.
 
mvg
VVVI (Vereniging Van Verontruste Inwoners) i.o.
 
 

 
Update #9: 19-08-2008
 
BNR nieuws radio uitzending voor 20-08-2008 n.a.v.....
 
De vergadering is achter de rug en we moeten het zelf nog allemaal even op een rijtje zetten.
Leuk is om te lezen dat als je amper thuis bent al op internet de nodige reacties leest..
Wij zijn echter ook benieuwd naar de bevindingen van onze leden, dus mensen als u erbij was en het gevolgd hebt, we willen graag weten wat u ervan vond!
Opvalland was dat de zaal vol zat!...het leeft dus onder de mensen en dat kan ook haast niet anders...
Jammer is het dat de raad geen standpunt heeft  ingenomen en even dreigde het zelfs dat de vergadering zou worden verschoven.
Gelukkig ging dat laatste niet door en kregen ook wij spreektijd toebedeeld en als u heeft kunnen luisteren dan heeft u onze spreker dhr ir B.Mooijman kunnen horen.
Naast een meneer van de "KNV" en iemand op persoonlijke titel die voor een circuit was, deze laatste werd echter door de toehoorders met een glimlach ontvangen.
Het is jammer dat de raad geen keuze heeft gemaakt voor het vast houden van de huidige structuur visie waarin geen plek is voor een circuit.
Enkele partijen willen meer gegevens en willen de rapporten van de Provincie eerst afwachten.
Mogelijk zien enkele partijen uit naar een door de provincie voorgestelde win-win situatie waarbij er nog geld te halen is bij Hooijmaijers (die ook over de financiën gaat).
Zolang er nog geen standpunt wordt ingenomen en Hooijmaijers zich niet terug trekt is er reden genoeg om verontrust te blijven.
Eigenlijk kun je zeggen dat deze vergadering niets veranderd heeft, ook niet aan de ongerustheid die momenteel onder de burgers leeft,
want er is niets beslist en er is geen stelling genomen en ook de structuur visie is niet veilig alleen dan voor enkele partijen.
Grote afwezige was dhr.Hooijmaijers zelf, die gewoon doorgaat en nu weet dat de gemeente mogelijk in is voor een win-win situatie.
 
***De Christen unie (2) is tegen een circuit en wil dat de raad zich uitspreekt
 
****CDA (4) tegen het circuit, wilden vast houden aan de structuur visie en staat open voor nieuwe plannen die passen binnen de huidige structuur visie, verder vraagt zij zich af wat den helder nu voor stad wil zijn? en voor haar betreft geen circuit want die past niet in de structuur.
 
***VVD (6) Bellinga kiest strategisch en wil het rapport van de Provincie afwachten.Hij vindt de vergadering prematuur, waarschijnlijk zijn ze tegen maar melden dit niet omdat Hooijmaijers een partij genoot is die mogelijk nog wat geld heeft liggen en die moet je zo lang mogelijk te vriend houden.Verder valt de opmerking in de 2e ronde dat de strategische visie leidend zou moeten zijn.
 
***D66 (2) wilde de vergadering verzetten naar een andere datum omdat ze nog te weinig stukken hadden en wilden dus eerst meer informatie.Verder had ze niet veel te melden.
 
***SP (2) Nijendal geeft aan tegen te zijn maar wil wel alle onderzoeken na kijken.
 
***Abbenes van Progressief den Helder (2) Hij vraagt zich af waarom er geen stukken zijn en er zo weing overleg is en valt de wethouders aan m.n. Boskoljon deze laatste krijgt steun van Hulman
 
***Prins (1) gaf aan ook niet gelukkig te zijn met een circuit "de strategische visie is de uitgaans visie, welke stad willen we nu zijn?"
 
***Kies Kees (1)  was duidelijk voor een circuit en haalde aan dat op hyves de groep voorstanders duidelijk groter was maar plaatste daar wel een kanttekening bij namelijk dat aantallen niet zo veel zeggen, ..waarschijnlijk durfde hij verder niet te zeggen om wat voor soort inwoners het gaat en hoe zij zich uitlaten in woorden.Hij wil wel eerst alle stukken op tafel voor dat hij een definitief besluit wil nemen.Hij verwacht na komst van een circuit ook dat er in den helder een ander soort inwoner  komt.
 
***PVDA (8) in principe tegen het circuit maar wil nog wachten op de Provincie en wil nog  niet beslissen.
 
***Stads Partij Den Helder (1) was afwezig
 
***Groen links (1) Nel is tegen het circuit en wil vast houden aan de vaste visie en niet telkens weer een andere maken.
 
***van dongen en van dongen (1) was afwezig
 
 
[  ( )=aantal zetels  ]
 
Jammer genoeg waren niet alle leden van de raad even geïnteresseerd in het onderwerp...wat ons opviel was dat er tijdens het debat ook op hun eigen laptop werd gekeken naar foto's van the Tall Ships, motorcross en en aanverwante sites, de site van de belangen vereniging julianadorp, kranten, enz. die stonden dus duidelijk vanavond niet de belangen van hun achterban te behartigen.
 
De politieke partijen gaan afwachten, wij van de VVVI blijven de ontwikkelingen volgen en zullen u op de hoogte blijven houden.
 
Met vriendelijke groet en we horen graag van u,
 
de VVVI (Vereniging Van Verontruste Inwoners) i.o.
 
 
 

 
Update # 10; 03-09-2008
 
Het is even stil geweest vanaf deze kant, maar dat wil niet zeggen dat we hebben stil gezeten.
Het ontbrak ons even aan tijd om alles uit te typen, daar werken we nog aan.
 
Er zijn inmiddels weer nieuwe contacten gelegd en dingen via internet opgedoken.
Omdat de gemeenteraad van Den Helder zich niet tegen de komst van het racecircuit heeft uitgesproken blijft het zaak om alert te blijven. Er worden veel beloftes gedaan waar met groot geld gesmeten wordt en daardoor blijft de zaak nog onzeker.
Maar er zijn ook positieve berichten.
Natuurbescherming organisaties hebben zich tegen de verhuisplannen uitgesproken en dat ook aan de gemeenteraad laten weten.
En Zandvoort heeft nu definitief besloten niet aan verhuizen mee te willen werken.
"Het Zandvoortse college van B en W mag op geen enkele manier meewerken aan verplaatsing van het circuitpark. Dat legde de gemeenteraad van Zandvoort dinsdagavond per motie dwingend op aan het college."
Meer hierover kunt u lezen in het Haarlems dagblad en in een weblog van Fractie VVD Zandvoort
Vraag blijft nog of Hooijmaijers de gemeente zou kunnen dwingen.
 
Zodra we berichten etc weer bijgewerkt hebben sturen we een volgende update.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Vereniging Van Verontruste Inwoners (Den Helder, Julianadorp en omstreken).
 
 
  
 
 
Update # 11; 14-09-2008
 
Er is een pagina over de Wieringerrandmeer bij gekomen voor hen die meer daarover willen weten...achter dat project zit dezelfde gedeputeerde van de provincie n.m.l. dhr.Hooijmaijers. Het verloop daarvan vertoonde veel gelijkenissen met onze situatie.
U kunt de link vinden op de startpagina.
 
Op de pagina in de Media zijn een aantal artikelen toegevoegd. Het betreft nieuwe artikelen maar ook een aantal oudere artikelen, die een aantal opvallende uitspraken bevatten, zoals
"Ik vraag me echt af wat de gedeputeerde eigenlijk gepresenteerd heeft: een voornemen tot een onderzoek, met een open vraagstelling, of een voldongen feit waarbij de komende maanden nog passende argumenten en berekeningen worden gezocht?''
Datzelfde vragen wij ons ook af....lees van wie deze uitspraak afkomstig is.
In het laatste artikeltje ziet u interessante beelden van twee hele dikke vriendjes....
 
Op de startpagina is een extra link geplaatst naar een pagina Updates.  Hier vindt u alle eerdere updates die tot nu toe verstuurd zijn. Interessant voor met name hen die later lid geworden zijn en nog willen nalezen wat zich al afgespeeld heeft.
 
Op de pagina "Gemeente Den Helder" is een brief geplaatst die voor de gemeenteraadsvergadering verstuurd is, namens de gezamelijke Natuurbescherming organisaties. Hierin raden ze sterk aan om van de verhuisplannen van het circuit af te zien.
Ook staat er de tekst vandhr Möhlmann. Hij sprak op de gemeenteraadsvergadering namens de KNNV ( Kon. Ned. Ver. voor Veldbiologie).
 
Verder zijn we op maandag 8 september aanwezig geweest op de vergadering van BelangenVereniging Julianadorp, om daar toe te lichten wat er gaande is en hoe de stand van zaken op dit moment is. Er is ons gevraagd om een stukje te schrijven voor hun blad "Actief".
 
Tot zover deze update. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en speuren verder naar gegevens.
Mocht u informatie bezitten die wellicht ook interessant voor onze leden kan zijn dan vernemen wij dat graag van u!
 
 
Met vriendelijke groet,
VVVI (Vereniging Van Verontruste Inwoners) i.o.
 


 
 
Welkom bij update #12; 03-10-2008
 
Eerdere updates vindt u op de website.
 

Beste leden,
het lijkt wat stiller geworden rond het circuit maar dat is niet helemaal waar. Er broeit nog genoeg en ook in de media komen er weer wat berichten van de Gedeputeerde maar ook van de ANWB.
We hebben een pagina over de gedeputeerde Hooijmaijers gemaakt om meer zicht te geven over wie nu de drijvende veer is achter dit plan.
Al lezend zult u ontdekken dat de gedeputeerde een bestudiewaardig persoon is en dat hij niet voorzichtig met onze belasting centen om gaat. Ook het stukje met de koe en de reactie in het Haarlems dagblad zijn leuk. Afijn meer vindt u op ....
 
 
Verder zijn er artikelen toegevoegd op de volgende pagina's;
 
Pagina provincie:
 • Haarlems dagblad over de provincie wil fors meer racen
 • tunnelvisie bij provincie Noord Holland
 • vragen gesteld door de heer Wellink van de SP n.a.v de situatie rond het race circuit
 
Pagina Media:
 • ANWB tegen nieuw circuit in Den Helder
 
Pagina Gemeente
 • Besluiten lijst raadsvergadering van de gemeente Den Helder
 • standpunten van de CU en het CDA n.a.v een brief van een VVVI lid aan alle fracties.
 
 • afspraken nog niet op papier
 • Afspraken voor boeren Wieringerrandmeer
 
en dan nog een laatste artikel, 

HAARLEM Bij de Algemene Beschouwingen van de provincie spraken bestuurders met zorgen over de financiële gezondheid van Noord-Holland.

Voorzichtigheid
Gedeputeerde Staten laat de begroting van 2009 groeien ten opzichte van dit jaar. 770 miljoen wordt besteed aan onder meer wegen, openbaar vervoer, jeugdzorg, stedelijke vernieuwing en natuur.

De plannen werden door Provinciale Staten overwegend positief ontvangen. Maar de kredietcrisis in de wereld stemt tot voorzichtigheid. Men vreest problemen bij grote projecten als de aanleg van het Wieringer Randmeer en de Zuidas in Amsterdam. Ton Hooijmaijers denkt er anders over... link opent zich in b.v. winamp.


Zoals u ziet blijven we actief bezig om informatie voor u te verzamelen.
Het grote wachten is nu op het onderzoeksrapport dat dhr Hooijmaijers zelf laat opstellen.
De verwachting is dat deze in de loop van deze of de volgende maand naar buiten gebracht zal worden.

Mocht u informatie voor ons hebben of willen reageren op de updates, stuur ons een berichtje via actie@langevliet.nl

Met vriendelijke groeten,

Vereniging Van Verontruste Inwoners (Den Helder, Julianadorp en omstreken).

 
 

 
de provincie kwam zojuist met een persbericht over het circuit
 

 
Extra racedagen, maar verplaatsing circuit nog niet van de baan


Den Helder / Zandvoort - Het kabinet stuurt uiterlijk maandag een brief aan de Tweede Kamer met daarin het verzoek de wettelijke geluidsregels die gelden voor de circuits van Assen en Zandvoort te verruimen. Daarmee worden de gewenste twaalf dagen voor races wettelijk mogelijk. Hiermee is de economische noodzaak om het circuit van Zandvoort te verplaatsen naar Den Helder van de baan. Voor de korte termijn, zo benadrukt de provincie Noord-Holland.
...de provincie is dus dhr Hooijmaijers in dit geval. De noodzaak is er helemaal niet in de huidige situatie aangezien zandvoort ook nu al goed draait volgens de zegsman van het circuit.

Gedeputeerde Ton Hooijmaijers meldt in een reactie zeer tevreden te zijn met dit voorstel. Hij ziet uit naar de definitieve wetswijziging, waarmee de 12 UBO-dagen worden vastgelegd. Naar verwachting zal de wet in 2010 aangepast zijn. “Voor de korte termijn was het van tweeën één: of verhuizen van het circuit * of het wettelijk vastleggen van de 12 UBO-dagen**. Met dit besluit zorgt het kabinet ervoor dat de onzekerheid van de afgelopen jaren over deze dagen ten einde komt”, aldus Hooijmaijers. Op het moment dat de wet is aangepast krijgt de provincie de mogelijkheid om de vergunning voor maximaal 12 UBO dagen te gaan verlenen.
* met 5 dagen is er geen reden om te verhuizen aangezien het niets oplevert voor het circuit 
** met 12 dagen heeft verhuizen ook geen nut want het circuit in Zandvoort kan dan genoeg uitbreiden.

In 2007 hebben Gedeputeerde Staten, op verzoek van Hooijmaijers, een brandbrief gestuurd aan het kabinet. De aanleiding voor de brief was de vernietiging van de Raad van State van een door de provincie toegekende vergunning aan het Circuit Park Zandvoort. In die brief verzocht de provincie om duidelijkheid over de toekenning van het aantal UBO-dagen, de zogenaamde dagen waarin normale geluidsgrenzen mogen worden overschreden....op juiste gronden afgewezen door raad van staten! Zie onze website onder "voor wie zich er verder in wil verdiepen..."

Verplaatsing
Door deze ontwikkeling is verplaatsing voorlopig dus niet nodig, maar voor de lange termijn houdt de provincie alles nog open. Inmiddels zijn ook de resultaten van de ideeënconsultatie van de verschillende marktpartijen ontvangen. Uiteindelijk hebben zeven partijen gereageerd, zo laat de provincie weten. Deze ideeën worden meegenomen in de Structuurvisie. Het idee van verplaatsing is dus voor de lange termijn niet van de baan....de onzekerheid voor de huidige bewoners blijft zo bestaan en doet de waarde van de woningen die het kan betreffen mogelijk in waarde dalen of maakt dat de huizen slecht verkoopbaar zijn. Hooijmaijers: “Alle inzendingen zullen door Gedeputeerde Staten in het kader van de Structuurvisie meegenomen worden in de uiteindelijke afwegingen voor de lange termijn.”

Bij de te maken afwegingen rond woningbouw....zie een megaplan voor het in zandvoort vrij te komen gebied, de toekomst van de badplaats Zandvoort ...uitspraak gedeputeerde Jaap de Bond: het circuit is samen met het casino een gouden kip, waarom zou je dat uit elkaar halen als daar geen redenen toe zijn. en de economische problematiek in de kop van Noord-Holland zal de positie van het circuit bekeken worden...de economische impuls kan ook gemaakt worden door een betere ontsluiting waar al jaren om gevraagd word maar aldoor word geblokkeerd door o.a. de provincie!. Uiteindelijk beslissen Provinciale Staten over de Structuurvisie. Het is dus heel goed mogelijk dat de provincie ...(lees Hooijmaijers) alsnog vasthoudt aan verplaatsing van het circuit naar Den Helder.

Bron: Ronald Boutkan

 

mvg, VVVI

 

 
update #13; 06-10-2008
 
Beste leden,
 
hoewel veel mensen denken dat de verhuisplannen van het racecircuit naar Julianadorp nu definitief van de baan zijn, moeten we toch terughoudend zijn met deze conclusie.
Er is nog niets definitief besloten en als er al iets wordt besloten dan is het voor de korte-termijn.
De goedkeuring tot 12 dagen is ook nog niet rond al wil Hooijmaijers ons anders doen geloven:


Bloemendaal tegen extra lawaaidagen Zandvoort
06-10-2008 16:43

BLOEMENDAAL (ANP) – De gemeente Bloemendaal is fel tegen het plan om het aantal lawaaidagen op het racecircuit van Zandvoort te verhogen van vijf naar twaalf. Dat schrijft de gemeente in een brief aan minister Jaqueline Cramer van Milieu, zo heeft zij maandag bekendgemaakt.

De Noord–Hollandse gedeputeerde Ton Hooijmaijers liet vorige week weten dat het kabinet van plan is om het aantal lawaaidagen voor het Zandvoortse circuit te verhogen. Daarvoor moet de wet worden aangepast. De wetswijziging zou in 2010 rond kunnen zijn, zodat het circuit voortaan twaalf dagen per jaar meer lawaai mag maken dan de wettelijke toegestane 55 dB(A).


Op RTVNH is even aandacht aan dit onderwerp gegeven. (Filmpje van nieuws, na ongeveer 13 minuten)

Geen extra lawaaidagen Zandvoort’

Uitgegeven: 6 oktober 2008 16:11
Laatst gewijzigd: 6 oktober 2008 16:57

BLOEMENDAAL - De gemeente Bloemendaal is fel tegen het plan om het aantal lawaaidagen op het racecircuit van Zandvoort te verhogen van vijf naar twaalf. Dat schrijft de gemeente in een brief aan minister Jaqueline Cramer van Milieu, zo heeft zij maandag bekendgemaakt.

 De Noord-Hollandse gedeputeerde Ton Hooijmaijers liet vorige week weten dat het kabinet van plan is het aantal lawaaidagen voor het Zandvoortse circuit te verhogen. Daarvoor moet de wet worden aangepast. De wetswijziging zou in 2010 rond kunnen zijn, zodat het circuit voortaan twaalf dagen per jaar meer lawaai mag maken dan de wettelijke toegestane 55 dB(A).Volgens de gemeente Zandvoort en het circuit zijn zeven extra lawaaidagen van groot belang voor de regionale economie. Bloemendaal vindt echter dat de leefbaarheid in de omgeving leidend zou moeten zijn en niet de economische belangen.

Balkenende

Opmerkelijk is dat de gemeente er in de brief aan Cramer vanuit gaat dat minister-president Jan Peter Balkenende als fervent autosportliefhebber voorstander is van wetswijziging.

Hij zou kort geleden tijdens de Grand Prix in België ook hebben toegezegd er bij Cramer op aan te dringen het aantal lawaaidagen in Zandvoort uit te breiden. Na aanpassing van de wet kan er ook in Nederland weer een formule 1-race worden verreden, zo is de verwachting.

(c)NUsport/Marc Koot
Foto: Marc Koot |
Minister-president Jan Peter Balkenende wenst Jeroen Bleekemolen succes bij de start van de A1GP op Zandvoort

A1GP

De minister-president gaf afgelopen zondag, zoals gewoonlijk bij grote autosportevenementen in Nederland, het startsein bij de hoofdrace van de A1GP op Zandvoort.

(c)ANP/NUsport


NuJij.nlNIEUW op de VVVI site
 • media bericht  Noord Hollands Dagblad, geen circuit in Den Helder
 • Weblog Raadslid VVD Zandvoort Jerry Kramer.Is al van even terug (1 mei 2008) maar een paar duidelijke uitspraken van een SPlid van de Zandvoortse gemeenteraad waar we toch niet omheen kunnen....

Met een minister-president die als hobby racewedstrijden heeft....we zijn er dus nog niet helaas.....

maar we blijven de ontwikkelingen volgen...u ook? volgens T.Hooijmaijers zou er als er geen 12 dagen komen een mogelijke verplaatsing naar Julianadorp/Den Helder een optie zijn...al komen we dan weer uit bij de vraag: wat is het addertje van Ton?...want wat qua geluid daar niet kan, kan hier ook niet...of is ie nou zo dom?...
En met een faillisement heeft het helemaal van geen doen,dat is gewoon een leugen!....tot zover

met vriendelijke groeten,

Vereniging Van Verontruste Inwoners (Den Helder, Julianadorp en omstreken).

 

 
Update #14: 26-10-2008
Beste leden van de VVVI,
 
De afgelopen maanden zijn spannend geweest nadat in juli bekend werd wat er allemaal stond te gebeuren als het racecircuit van Zandvoort naar Julianadorp zou verhuizen.
Met 4 mensen besloten we ons hier zomaar niet bij neer te leggen. Veel inwoners van Julianadorp en Den Helder (en zelfs daarbuiten tot aan Zandvoort toe) hebben zich daarna bij ons aangesloten en dat heeft ongetwijfeld meegewerkt om de plannen (voorlopig) van de baan te krijgen.
De provincie, in de persoon van gedeputeerde Hooijmaijers, had waarschijnlijk niet verwacht dat de inwoners zo in verweer zouden komen, dat ongeveer elke belangrijke organisatie, belangenvereniging en politieke partij benaderd zou worden om ons standpunt naar voren te brengen, dat elk rapport of bericht grondig bestudeerd zou worden en dat heel internet afgespeurd zou worden om belangrijke gegevens boven water te halen, zoals de structuurvisies van Julianadorp en van Noord-Holland.
Door gezamenlijk duidelijk te maken dat we zomaar niet akkoord zouden gaan en zoals sommigen zeiden 'desnoods tot op de barricade te gaan', hierbij gesteund door milieuorganisaties en mensen uit de lokale politiek die een spoed-gemeenteraadsvergadering voor elkaar kregen, zijn de plannen nu niet meer zo dreigend.
 
We zullen niet zeggen dat de plannen nu voor 100% van de baan zijn want er is alleen gesproken over de plannen op korte termijn, niet op de lange termijn.
Waarschijnlijk krijgt Zandvoort de 12 racedagen die ze zo graag wilden, maar dat zal nog door de 2e kamer moeten en daarover hebben we pas in 2010 zekerheid.
Maar door de financiële crisis, waardoor projectontwikkeleaars voorzichtig worden voor investeringen, de eerste tekenen van een minder rooskleurige huizenmarkt zichtbaar worden en zoals iedereen wel weet, de provincie financieel een flinke klap heeft gekregen, is de kans dat het racecircuit verhuisd nog kleiner geworden. 
Gedeputeerde Hooijmaijers, de bedenker en drijvende kracht achter het hele idee, is door zijn manier van handelen nogal in opspraak geraakt (en dat verbaast ons niet echt gezien alle dingen die we op internet over hem vonden en ook op de website www.langevliet.nl/actie hebben geplaatst). Mocht de gedeputeerde zijn functie moeten opgeven dan is het de vraag of een opvolger zijn/haar vingers wil branden aan de race-kwestie waar zoveel weerstand te verwachten is, van beide kanten (Den Helder en Zandvoort).
 
De plannen zijn dus - voorlopig - van de baan en dat betekent eindelijk weer rust. Helaas kunnen we nog niet voor de lange termijn praten. We zullen dus blijven monitoren, want het zijn rumoerige tijden en veel onzekerheden. Wat vandaag geldt is morgen ineens weer anders.
Mocht er belangrijk nieuws zijn of reden om toch ongerust te zijn, dan zullen we u zeker op de hoogte brengen. En mocht u zelf iets verontrustends tegen komen, dan horen we dat graag van u, want de teksten op de website blijven staan en het emailadres actie@langevliet.nl blijft bestaan.
 
We willen hier nog even een paar mensen heel erg bedanken voor de hulp die ze hebben geboden tijdens het verspreiden van de folders, jullie weten zelf wel wie we bedoelen ;-) Zonder jullie hulp hadden we nooit zoveel mensen kunnen bereiken.
 
Hopelijk is dit dus de laatste nieuwsbrief die we sturen. Hartelijk dank aan alle leden voor de samenwerking en de regelmatige steuntjes in de rug.
 

Met vriendelijke groeten,

Vereniging Van Verontruste Inwoners (Den Helder, Julianadorp en omstreken).

 
 
 

 
Beste leden van de VVVI,

Hoewel de dreiging van een racecircuit in Julianandorp minimaal is geworden, geholpen door de krediet-crisis, willen we u het volgende nieuws-item toch niet onthouden.ZANDVOORT Er mag straks waarschijnlijk meer geraced worden op het circuit van Zandvoort. Op voorstel van Minister Cramer van Milieu mag Zandvoort straks twaalf in plaats van vijf dagen meer lawaai maken dan de normale 55 decibel. Vrijdag besluit het kabinet over dit voorstel.

Erik Weijers van Circuitpark Zandvoort reageert opgetogen op dit voorstel.

De kogel is echter nog niet door de kerk: na het kabinet is eerst de Tweede Kamer nog aan zet. Daarna moet de Provincie Noord-Holland nog een beslissing nemen.
.

25 maart 2009
 

 
We zijn dus erg benieuwd wat er zal worden besloten door kabinet, 2e kamer en de provincie.
Je vraagt je wel eens af welke toekomst een racecircuit nog heeft. Verschillende Formule-1 teams zijn inmiddels opgedoekt; er is steeds minder geld voor de gewone man, is er dan wel geld voor de subsidies die er nodig zijn om grote wedstrijden te organiseren?
Maar het is een politiek spel en in dat spel worden soms vreemde regels gehanteerd (of ter plekke verzonnen).
Houdt u de uitslag vrijdag ook in de gaten?
 

Met vriendelijke groeten,

Vereniging Van Verontruste Inwoners (Den Helder, Julianadorp en omstreken).

 

 
Update 15: 12 oktober 2009
 
Beste leden,

Toch nog maar eens een update van onze kant.
Want tot onze grote verbazing zijn er grootse plannen gepresenteerd om een megagroot racecircuit te gaan bouwen.
Hemelbreed gemeten 66 km van ons vandaan: tussen Urk en de Ketelbrug.
Volgens de initiatiefnemers verbleken de racecircuits van Zandvoort en Assen bij het uiteindelijke resultaat van de plannen. Het nieuwe racecircuit moet een oppervlakte gaan beslaan van 900 voetbalvelden.
 

Plannen durfsportcentrum leiden tot onrust op Urk
woensdag 7 oktober 15:15
URK - De plannen voor het IChallenge Park, een durfsportcentrum met racecircuit in de Noordoostpolder, zorgen voor onrust op Urk. Hoewel de initiatiefnemers en de gemeente Noordoostpolder nog geen locatie hebben genoemd, gaan er geruchten dat het tussen Urk en de Ketelbrug komt. Als dat zo is had onze buurgemeente dat wel laten weten, stelt de gemeente Urk.

Het college van burgemeester en wethouders op Urk was niet op de hoogte van de plannen voor de realisatie van een een grootschalig durfsportcentrum en racecircuit tussen de Ketelbrug en Urk, zo liet het college weten in een reactie op vragen van de raadsfractie Hart voor Urk.

Vorige week presenteerde stichting IChallenge Park Emmeloord haar businessplan voor de realisatie van een grootschalig innovatie- en durfsportcentrum met een Grand-Prix circuit. Volgens mediaberichten hebben de de initiatiefnemers aangegeven dat de circuits van Zandvoort en Assen verbleken bij het uiteindelijke resultaat van hun plannen. De totale accommodatie zou een oppervlakte gaan beslaan van 450 hectare, ofwel zo´n 900 voetbalvelden. Met name de berichten in de media over de grootschaligheid en de beoogde locatie van de initiatiefnemers zorgen voor onrust onder de Urker bevolking.

Volgens het Urker college zijn de verhoudingen met buurgemeente Noordoostpolder zo goed dat wanneer er een grootschalige voorziening tussen Urk en de Ketelbrug zou komen, de gemeente Noordoostpolder haar buurgemeente daarvan zeker voortijdig in kennis zouden hebben gesteld. Het college van Urk gaat er dan ook vanuit dat de situering van de grootschalige accommodatie tussen de Ketelbrug en Urk niet in beeld is.

Het college van Urk heeft komende vrijdag een gesprek met het college van de Noordoostpolder om de zorgen van Urk kenbaar te maken. 'Het kan en mag niet zo zijn dat de rand van de Noordoostpolder ontsierd gaat worden door grootschalige hinderveroorzakende accommodaties en raceparken,' stelt het college van Urk.
 
 
 
klik op afbeelding voor een vergroting

 
We zien reacties van voorstanders en tegenstanders, die sterk lijken op de reacties die wij te horen kregen.
("Zeker bang dat ze op zondagen in de kerk teveel overlast hebben. stelletje zeikerds. Zou geweldig zijn, F1 in de polder"....) De schrijver weet niet waar hij het over heeft en wat een impact het zal hebben, niet alleen op zondag...
 
De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Gelukkig dit keer niet in onze regio.
Laten we hopen dat het zo blijft.
We wensen de mensen van Urk en de Ketelbrug veel sterkte.
 

Met vriendelijke groeten,
Vereniging Van Verontruste Inwoners (Den Helder, Julianadorp en omstreken).
 

 
 
 

 
                  Als u informatie heeft is of als u informatie wilt of op de hoogte gehouden wilt wilt worden,
              mail ons dan uw adres.
 
               Laten we gezamelijk actie voeren en onze stem laten horen o.a. naar de media !!
               voordat de gevolgen werkelijkheid worden.
 
               Ideeën en tot actie bereide medeslachtoffers zijn van harte welkom.
 

             
 
 • foto's     
 • provincie Noord-Holland    /    Dossier Hooijmaijers
 • Gemeente Den Helder   
 • Circuit Zandvoort   
 • onderzoeken   
 • acties, ideeën
 • startpagina
  •